miriam kr

דבר הנציבה מרים קרופקין - 2018-2017

חברי  ליונס  ישראל  היקרים,

ארגון הליונס הבינלאומי חוגג השנה  מאה שנים להקמתו, ובישראל 57 שנים. אני נרגשת מאוד  שבשנה חשובה כל כך ומאתגרת, אעמוד בראש ארגון ליונס ישראל.

הארגון העולמי חרט על דגלו את הסיסמה "לשרות - אנו", הדבר מתחבר לעזרה ההדדית שעליה מצווים בני ישראל האחד לרעהו. עשיית הטוב לזולת שלא על מנת  לקבל שכר, אלא על מנת לעשות חסד. כדוגמת המשפט "ואהבת לרעך כמוך", שהוא פסגת השלמות של המוסר והקשר הבלתי ניתק בין אושרו של הפרט לבין טובת הכלל. האם נתאחד יחד לעזרה, ערבות הדדית, חמלה ואנושיות?  אכן כן כי תמיד "לשרות אנו".

גדולים אתם חברי בליונס ישראל, הוכחתם את עצמכם בשנים שעברו  בהתנדבות, בנתינה ובעשייה למען האחר. " אות הנשיא למתנדב" שארגוננו קיבל מעיד על כך. יחד נצעד בשנה הקרובה תחת פרויקטים וערכים מאחדים, למען אלה המושיטים אלינו את ידם  לשם קבלת עזרה.

יחד אתכם חברי היקרים, נדאג לקבל ולטפל בנושאי התנדבות, אירועים ופעולות קהילתיות חשובות ונדרשות.

יחד עמכם נפעל

  • א. להעמקת הקשר בין חברי המועדונים. ליצירת שנת האכפתיות - CARING 
  • ב. להידוק ה"ביחד" עם הנציבות, למעורבות גדולה יותר של חברים בפרויקטים בנציבות.
  • ג. לפתח גאוות יחידה על היותנו שייכים לארגון חשוב וגדול כמו ה"ליונס".
  • ד. להקמת מועדונים חדשים ולעבוי המועדונים הקיימים.

השנה צעדנו במצעד המשלחות 35 חברים, וכולם השתתפו בוועידה העולמית בשיקגו לרגל חגיגות המאה, כשבידנו מתנוסס דגל ישראל בגאווה. גם כאן אנחנו על המפה.

בהערכה רבה ובציפייה לשיתוף פעולה פורה.

מרים קרופקין  – נציבת ליונס ישראל שנת 2017-2018.

 

 

Go to top