shoshana 1

דבר הנציבה ד"ר שושנה ניסים - 2019-2018

חברי וחברות מועדוני הליונס בישראל- מחוז 128

ארגון הליונס הבנלאומי ציין בלאס וגס את המשך הפעילות לשנה המאה ואחת של הליונס. המטרה של הנשיאה העולמית, ליון גודרום איונדוטאר, היא להמשיך את מטרות הליונס עד כה, הווה אומר להגדיל את מספר החברים, להרחיב את פעילות ההתנדבות בקהילות השונות ולקדם מנהיגות בקרב אנשי הליונס באשר הם.

המבנה החדש של הארגון מוסיף את תפקיד השרות לקהילה - Global Service Team שמטרתו להרחיב את הפעילות ההתנדבותית של חברי הליונס.
זוהי מטרה חשובה המהדהדת הן בעשיה המועדונית, בפעילות הרווחה, והן בעשיה הנציבותית, בפעילות משותפת בתחום הרווחה וההתנדבות בנוסף לפעילות החברתית.  
בשנה זו נקדם את פרויקט ה "קיימות" לצד פרויקטים התנדבותיים נציבותיים נוספים כגון, מלגות לבני נוער גם במקומות בהם לא פועלים מועדוני הליונס.

המטרה הנוספת שהצבתי לעצמי  היא קרוב המועדונים והחברים לנציבות וקרוב הנציבות למועדונים ולחברים.  אני מאמינה וחושבת כי אם החברים ידעו וירגישו כי הנציבות  מהווה גוף משמעותי עבורם, וחברי הנציבות  מתעניינים בנעשה במועדונים ואף נרתמים לעזור בשעת הצורך, יחול השינוי שיוביל לעליית המוטיבציה בקרב הליוניסטים להגדיל את מספר החברים במועדונים ואת מספר המועדונים.

מטרתי ותקוותי היא לפקוד, יחד עם חברי הקבינט והנציבות, כמה שיותר מועדונים  ולא רק לאירועים מיוחדים, אלא גם כחלק מהשגרה ומההויה השוטפת.

האני מאמין שלי - ליונס אתך ובשבילך מייצג את המבט פנימה - אני, הקבינט, בעלי התפקידים, הנשיאים והנשיאות יהיו עם ולמען החברים בפעילותם ההתנדבותית והחברתית.

לסיכום דברי – אני פונה אל כל אחד ואחת מכם בבקשה לפעול ביחד למען המטרות ההתנדבותיות והחברתיות.  אני מאמינה כי ביחד נצליח לקדם את הנציבות ואת המועדונים לכל מטרה ולכל יעד שנציב לעצמנו.

הליונס אתך ובשבילך!

תודה רבה. 
אני מאחלת שנה מאתגרת ומוצלחת לכולנו.
ד"ר שושנה ניסים
נציבת ליונס, מחוז 128, ישראל
2019-2018

 

 

Go to top