welcome

  • heb
  • arab
  • eng

השנה הפרויקט נערך בסימן אוכל בריא.  נערכו הרצאות ב-14 מרכזי עיוורים וכבדי ראיה  שאורגנו על ידי מועדוני הליונס השונים בארץ.  נטרופטים מומחים של קופ"ח כללית, רפואה משלימה, נשאו הרצאות מלומדות על עקרונות האוכל הבריא.
הסיום נחגג ב"חוויה הטבעונית" בניצוחו של השף יניב פרטוש וצוות השפים שלו.  העיוורים ולקויי הראיה בעצמם בישלו את המאכלים בהנחיית השפים ולבסוף נפתח שולחן עמוס במטעמים וכולם טעמו ונהנו.  כל מועדון עיוורים קיבל תעודת השתתפות של תרומת עצים ביער יתיר, היער של ליונס.  הדבר נעשה בשיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל.
יו"ר הוועדה הנציבותית שהגתה את הרעיונות והובילה את כל הפרויקט היא ליון גילה אזרחי ממועדון פתח תקווה שלום.

Go to top