התפילה לשלום היא פרי יוזמה של ליונס ישראל  

בתחילתו של כל מפגש ליוניסטי מקובל להקריא את התפילה לשלום בשפה העברית ובמידת הצורך גם בשפות נוספות
במפגשים ליוניסטיים בהשתתפות אורחים מכובדים מחו"ל, כגון ועידות שנתיות וכד', מקובל להקריא את התפילה גם בשפת האורחים.
לפני הקראת התפילה בתחילתו של מפגש ליוניסטי, קיים נוסח אחיד לפתיח:

"כנהוג וכמקובל במועדוני הליונס בישראל נִשא תפילה לשלום בארצנו ובכל אתר ואתר בעולם. הקהל מתבקש לקום."

היסטוריה

התפילה לשלום בעברית חוברה על ידי הנציבים לשעבר רפאל אבולעפיה ואהרן שמחה, ממועדון ירושלים, עוד לפני בחירתם לנציבים.
תאריך משוער לכתיבת התפילה בעברית – בתחילת שנות ה-60, עם הקמת הליונס בישראל.
כוונתם בחיבור התפילה, היה לפעול לקיום הקריטריונים של הליונס העולמי, ולהביא לשלום והבנה בין העמים והאנשים.
התפילה שחוברה על ידי אנשי מועדון ירושלים, התקבלה ברצון על ידי כל המועדונים בארץ, ונקראת בפתיחת פגישות ואירועי המועדונים.
עם הזמן, ולפי החלטות הוועידה, תורגמה התפילה לערבית, והיא נקראת בפתיחת אירועי הליונס בישראל.
האורחים המגיעים מחו"ל מקבלים את התפילה מתורגמת לשפתם, דבר שגורם להתרגשות רבה.
תרגום התפילה ל-11 שפות, נעשה לראשונה בוועידה ה-45.

נצל"ש כרמלה בר-נוי
               שימור ההיסטוריה

ועוד משהו מתולדות התפילה לשלום:

התפילה פורסמה ב 11 שפות בזמן כהונתו של נצל"ש גרי רוט, 2005-2004.  
בוועידה העולמית שבה קיבל גרי רוט את הסמכתו כנציב, התקיים מפגש של כל הנציבים המיועדים, מכל המדינות המשתתפות.  הנציבים התבקשו לשאת מספר מילים בפני חבריהם.  כל אחד הקריא פסוקים ודרשות מהברית החדשה או מהקוראן.  גרי רוט, לעומת זאת, הקריא את התפילה לשלום בעברית ובאנגלית.  התפילה מאוד הרשימה את כל הנוכחים והם מחאו כפיים במשך דקות ארוכות.  עם ירידתו מהבמה, גרי זכה לחיבוק מהנציב המצרי ומהנציב התוניסאי, לעיני כולם.

התפילה ב 11 שפות

התפילה לפי שפות להורדה:

עברית
ערבית
אנגלית

 

 

ניתן לרכוש סמלים ואותות של הליונס כגון סיכות למיניהן (לרבות סיכת חבר, נשיא, מזכיר, גזבר וכד'), מדבקות לרכב, עניבת ליונס, עטים, ווסט זוהר ועוד באמצעות ליון אבלין צברי ממועדון פתח תקווה אבוקה.

לפרטים נוספים  נא לפנות לאבלין צברי בדוא"ל   evelin_z@walla.co.il

 

 

"אנו חייבים להיות שליחים ולהפיץ את בשורת איכות החיים למספר אנשים רב ככל האפשר".  (סטאן אקיסטאם, הנשיא הבינלאומי 1986/87).

 אירוע צ'ארטר של מועדון ליונס הוא לא רק חגו של המועדון החדש, אלה חגו של כל הארגון בישראל. על כן יש להכינו בהקפדה ובכבוד הראוי לו - למזכרת למייסדים, לחברי הליונס ולציבור המוזמן.

 

האירוע מתחלק כדלקמן:

 

א.         רישום המועדון במרכז הבינלאומי

1.         בקשה לכתב האמנה (צ'ארטר), מיד לכשיתאספו 20 איש.

א.   יש למלא הבקשה בעזרתו של יו"ר ועדת חברים (GMT), או אחר שיקבע ע"י הנציב.

ב.   הבקשה תוגש בחתימת מזכיר המועדון ונשיא המועדון בהקמה.

ג.     יש לציין בבקשה את שם הליון המדריך, אישור הנציב, ושם המועדון המאמץ.

ד.   שם המועדון הראשון בכל עיר ישא תמיד את שם המקום (עיר). המועדון הבא, אם יהיה, יהיה לו תמיד שם נוסף.

ה.  לצרף דו"ח רשום של החברים המייסדים ואסמכתא לתשלום דמי הקבלה (העתק שובר הפקדה הכולל נתונים מזהים).

ו.      הבקשה תשלח למרכז הבינ"ל ע"י יו"ר ועדת החברים (GMT) או מזכיר הנציבות.

 

2.         ערב מסירת האמנה

עם קבלתה אך לא יותר מאוחר מ-90 יום מהגשת הבקשה, המרכז הבינלאומי ישלח ערכת ציוד להתארגנות המועדון. הערכה תכלול: סיכות מייסדים לחברי המועדון החדש ולנשיא המייסד, תעודות, חומר הסברה, מדבקות לרכב, חומר למזכיר, לגזבר ולנשיא, סמל ליונס מעץ עם שם המועדון. במקביל יקבל הנציב גליל ובו מגילת הקלף (האמנה) למסירה למועדון.

 

ב.         התארגנות לקראת הטקס

1.         האחריות לתכנון וארגון הטקס יחול על חברי המועדון החדש, בעזרת המדריך וחבר ליונס מנוסה אחר, רצוי מי שכבר עשה טקסים כאלה בעבר, ביחד עם המנחה.

2.         יש לקבוע תאריך, מקום ותוכנית אומנותית אם אפשר.

3.         יש למנות מנחה אשר יוביל את האירוע בלשון תקנית המעוררת כבוד. רצוי שהמנחה יהיה מנוסה - ולא מבין חברי המועדון החדש.

4.         לטקס יוזמנו אח"מים: ראש העיר או נציגו, ראשי הקהילה, נציב המחוז, יו"ר הנפה, נציגים מהנציבות, נשיאי מועדונים וחברים נוספים מליונס ישראל.

5.         יש להכין ולהפיץ הזמנה מכובדת לאירוע.

6.         יש להכין דגל למועדון, ודגלונים קטנים להחלפה עם המועדונים האחרים, ולהענקה כמתנה לאח"מים, רצוי עם הקדשה.

7.         יש לדאוג להכין מקבת הנשיאות, מתנת המועדון המאמץ, עם הקדשה.

8.         ניתן להכין שלט בגודל 3 מטר על 1מטר בנוסח:
"ברוכים הבאים - מועדון ליונס ________".
משני צידי השלט סמל הליונס וסמל המועדון.

השלט ישמש את המועדון לכל האירועים.

 

ג.          הכנת האולם

1.         יש להכין שולחן נשיאות.

2.         שולחן הנשיאות צריך להיות עם סמלי הליונס, מפה מכובדת, כוסות לשתיה, מים, פרחים ושלטים עם שמות חברי הנשיאות.

3.         יש להכין כן לציור עם לוח, ולנעוץ בו את קלף האמנה לחתימה עם נעצים. יש לשרטט בעיפרון כוורת בחלק התחתון על מנת שהחתימות של החברים יהיו בצורה מסודרת. לא לשכוח לתלות עט לצידי הכן.

4.         סדר היושבים מימין לשמאל: נשיא המועדון המאמץ, יו"ר הנפה, נציב המחוז, כסא ריק לנשיא המיועד של המועדון החדש, ראש העיר, המדריך החונך, מנחה הערב.

5.         ליד שולחן הנשיאות יהיה דוכן נואמים.

6.         בצד השני של שולחן הנשיאות במרחק מה יהיה הכן עם מגילת הקלף.

7.         יש לדאוג לקישוטים, אפשר להיעזר בציוד שיש בנציבות, חשוב שתהיה שושנת דגלים עם דגל הלאום, דגל הרשות המקומית, דגל הנציבות ודגל המועדון.

8.         יש לבדוק ציוד הגברה ומיקרופונים ולתאם עם התוכנית האומנותית.

 

ד.         מהלך הטקס

1.         האח"מים שיוזמנו יתקבלו בכניסה בצורה ראויה ויופנו לשולחן השמור להם.

2.         יש להתחיל את הטקס בשעה שנקבעה מראש.

3.         המנחה יפתח את הערב, יברך את הנוכחים ויציין לשם מה התכנסנו הערב.

4.         תפילת הליונס.

5.         המנחה יזמין את חברי הנשיאות לפי הסדר הבא: המדריך החונך, נשיא המועדון המאמץ, יו"ר הנפה, נציב המחוז, ראש העיר, כסא ריק לנשיא המיועד של המועדון החדש.

6.         פתיחת הערב ע"י המדריך החונך, סיפור הקמת המועדון.

7.         השבעת החברים החדשים לחברי ליונס במקומותיהם. הם יקומו וישבעו.

8.         השבעת הנשיא/ה. עכשיו שחברי המועדון החדש כבר ליוניסטים, נזמין את הנשיא המיועד לטקס ההשבעה לשולחן הנשיאות.

9.         נשיא המועדון המאמץ מעניק למועדון החדש את מקבת הנשיא ומעביר אותה לידי האישיות שמבצעת את טקס המקבת.

10.   טקס המקבת – הכתרה.

11.   ענידת סמל הנשיא.

12.   דבר הנשיא הנכנס.

13.   טקס חלוקות הסיכות והתיקים וחתימה על הצ'רטר מהבמה.
חברי הליונס החדשים יעלו ויבואו לבמה אחד אחד, לאחר הקראת שמם ע"י המנחה.
הנשיאות תעניק את הציוד. אפשר לחלק את ההענקה בין האח"מים.
לחיצות ידיים, חתימה על הצ'רטר וצילום. גם יושבי שולחן הנשיאות יחתמו.

14.   לפני הירידה מהבמה אפשר לעשות צילום משותף.

15.   ברכות על המוגמר:  יו"ר האזור, נציב המחוז וראש העיר.

16.   מילות תודה של הנשיא החדש לכל מי שעזר בהקמת המועדון החדש.

17.   הרמת כוסית לחיים - למועדון החדש, לליונס ישראל, ולמדינת ישראל.

18.   ברכות מהמועדונים והחלפת דגלים.

 

19.   רצוי לבצע אתנחתא מוזיקלית לפחות פעמיים במשך הטקס.

 

 

תם ונשלם הטקס.

אפשר לסיים את הערב בשירה וריקודים.

 

 

  שלכם ובשבילכם,

 נצל"ש שמשון זלביגר
   הסברה ופרסום
   אוקטובר 2012

 

                                  ציוני דרך בהיסטוריה של הליונס הבנלאומי

 1917 תחילה

איש עסקים מוביל מלוין ג'ונס משיקגו שאל שאלה פשוטה אשר תשנה תפיסה עולמית

 - מה אם אנשים יקדישו את כשרונותיהם לשיפור חיי קהילתם?

כמעת מאה שנה לאחר מכן ארגון מועדוני הליונס הבינלאומי הפך להיות הארגון

הגדול ביותר בעולם.עם 1.35 מיליון חברים ויותר מ-45,000 חברים.

ואין סוף סיפורים על פעילות המבוססת על הרעיון הפשוט: לשפר את איכות החיים

של הקהילה.

1920 הפיכה לארגון בינלאומי.

שלוש שנים לאחר היסוד,הליונס הופך לארגון בינלאומי וזאת לאחר הקמת מועדון

בקנדה ומקסיקו ב-1927. בשנות החמישים והששים הארגון גודל משמעותית עם

הקמת מועדונים באירופה, אסיה ואפריקה.

1925 מחויבות לעיוורים.

הלן קלר נואמת לפני באי הועידה של ארגון הליונס הבינלאומי ב-סאדר פוינט,

אוהיו ארה"ב  בו היא מעבירה מסר של אתגר לליונס להפוך "לאבירים של העיוורים

במסע נגד החשך".

1945 האומות המאוחדות

הפיכתנו לארגון בינלאומי מהדקת את יחסינו עם האו"מ.

עם היווסדו באותה שנה, אנו הופכים לאחד הארגונים הראשונים הלא ממשלתיים

שמוזמנים בהכנת האמנה,ותומכים בו מאז ללא סייג.

1957 ארגון תוכניות לבני נוער

בשנות החמישים המאוחרות נוצרת תוכנית ה"ליאו" לספק לבני נוער הזדמנות

לפיתוח אישי דרך מחויבות להתנדבות.

מאז קיימים כ-144,000 חברי וחברות ליאו ב-5,700 מועדונים בלמעלה מ-  140

ארצות מסביב לכדור הארץ.

L.C.I.F 1968 יסוד הקרן לעזרה             

 הקרן לעזרה בינלאומית עוזרת לליונס להגשים פרויקטים  הומניטרים,

ולפגוש את הצרכים הגלובליים והקהילתיים כאחד.

מטפלת באסונות טבע, כגון רעידת אדמה, שריפת יערות, הצפות ועוד .

 1990 ראיה תחילה

דרך פרויקט ראיה תחילה מצליח הליונס להחזיר,ולמנוע עיוורון ברחבי העולם.

מתחילת הפרויקט הצליח הליונס להתרים למעלה מ-346 מליון דולר המוקדשים

למטרות מחקר ופיתוח תרופות ל-טרכומה, עיוורון ילדים, עיוורון מסכרת, רטינופטי,

גלוקומה ועוד.

כיום, הרחבת משימות ויעדים.

מועדוני הליונס מרחיבים כל יום את משימותיהם בקהילה בה הם חיים,ומגיעים

לכל פינה בעולם. הצרכים הם גדולים ושרותינו מקיף,כולל ראיה,בריאות לצעירים

ומבוגרים,איכות הסביבה ואסונות טבע.

רשת העזרה הבינלאומית שלנו גדלה וכוללת 206 ארצות ואזורים גיאוגרפיים.

 ואלו חמשת הפרויקטים המובילים:

א. המלחמה בעיוורון

ב. המלחמה בסוכרת

ג. המלחמה הבלתי מתפשרת בנגע הסמים ע"י חינוך בני נוער למניעה.

ד. חילופי נוער

ה. הקרן לעזרה בינלאומית.

 שלכם ובשבילכם,

נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר הסברה, טקסים ופרוטוקולים.   

                          דמותו של חבר ליונס   

אנו מדמיינים לעצמינו  כי החבר בליונס הוא דמות מופתית אשר איתו אנו מבקשים  להזדהות ואלו מעלות:

הוא   מגשים ומכיר הלכה למעשה, ברעיון השרות הבלתי אנוכי לזולת, ומוכן לבוא

        לעזרת הנזקקים,לעזור לנכשלים ולסייע לנצרכים.

                      "ואהבת לרעך כמוך" - ושכר מצווה - מצווה".

הוא   מודע לענייני הציבור והכלל, במקום מגוריו ובארצו, ונכון ליטול חלק בקידומם.

                     "דאגת הפרט היא גם דאגת בכלל".

הוא   נאמן ומסור לעמו,לארצו,למשפחתו,לידידיו ולחבריו.

הוא   מאמין בערך מקצועו, באיכות השרות,שואף להצלחה,ודורש תמורה מוצדקת         בלבד,אינו נוהה אחרי הישגים ע"י ניצול מעמדו או ע"י  מהלכים מפוקפקים,ואינו בונה עסקיו ע"י הריסת עסקי הזולת - כי,     

               "אדם חייב להיות שלם עם עצמו ואמין בקהילתו".   

הוא   גורס ידידות אמת,כנה וטהורה,שאינה תלויה בדבר - כמטרה ולא כאמצעי -

        ומטפח קשרי ידידות עם חברי המועדון.

הוא   נאמן לערכי מוסר והמידות הטובות, ונוהג בכבוד, בסובלנות ובסבלנות כלפי

        זולתו.בעת ספק בהתנהגותו,יכבוש את יצרו וישפוט את עצמו לחומרה.

הוא   מקבל את מרות המועדון,מפגין משמעת עצמית לביצוע החלטות הנהלתו,

       מכיר בחיוניות ארגונו היעיל,רואה את עצמו שווה לחבריו ואינו מתנשא.

       תורם בכך לליכוד של המועדון,להרחבת פעילותו ולרוח חברות טובה.  

הוא   משתף עצמו בפעילות המועדון,מגלה יוזמה ,תורם מכישוריו, ומזמנו.

הוא   זהיר בדברי בקורת ונדיב בשבחים על מנת לבנות ולא להרוס.

הוא   ניכר בתכונותיו החיוביות ולכן נמצא ראוי להימנות עם חברי המועדון

        ולהגשים את האידיאלים הנעלים של ה"ליונס הבינלאומי".

 

שלכם ובשבילכם

נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר טקסים פרוטוקולים והסברה.

 טקס קבלת חברים חדשים

המאמר הזה מוקדש כולו לטקס קבלת חברים חדשים.

יש לזכור כי לא די בקבלת חברים חדשים בלבד, חייבים לפעול רבות וללא יגע, לשמירתם, ערנותם ומעורבותם של החדשים עם הקיימים.

       " רוח חברות טובה דורשת - הבנה, סובלנות וסבלנות.

        רוח היצירה ממתינה לנו -  אין לה רגש, אין לה משימה,

        אין לה עניין - עד שמישהו מתחיל לאחוז בה."

 הכנות לטקס

1. קבלתו של המועמד למועדון מסתיימת בקבלתו הרשמית בטקס פומבי, לאחר אישורו ע"י הנהלת המועדון והמועדון.

2. חשוב כי הטקס והאירוע, בו יתקבל החבר, יתנהלו באופן מכובד ומרשים. וישאירו טעם טוב בזיכרונו של החבר להרבה זמן.

זלזול או רשלנות יכולים לגרום לאכזבה ויחלישו את זיקתו לחברות

3. הטקס צריך להתנהל על ידי חבר מנוסה ובעל תפקיד מתאים, כמו כן,חשוב להזמין אישיות ליונס מרכזית, ואישיות מרכזית של הקהילה אשר בהשתתפותה מבטא את חשיבותו ואת רשמיותו של העניין.  מומלץ לבצע טקס זה בחילופי נשיאים,או בכל אירוע מכובד אחר של המועדון.

4. יש להזמין תיק חבר חדש מגזבר המחוז המכיל בתוכו:

פולדר עם סיכת ליונס, תעודת חבר (יש למלא אותה בצורה נאותה בשם החבר  ובשם המועדון הנשיא יחתום עליה) מדבקה לרכב וחוברת על הארגון.   

5. הנהלת המועדון תחליט על אופן ביצוע הטקס, אשר צריך לכלול את העקרונות הנדרשים והם -דברי הסבר על האירגון, הצגתו של החבר,הצהרת הבטחת נאמנותו והענקת סמל ותעודה.

6. ניהול הטקס, והדברים האמורים הם בגדר המלצה ומובאים לפניכם מטקסים שנערכו בחמישים שנה האחרונות.

 שלבי ביצוע

1. פתיחת הערב ע"י הנשיא - בשלב מתאים הוא יכול להעביר את ניהול הטקס לחבר שנבחר לכך (או להמשיך בעצמו).

2. מתן הסבר קצר על תולדות ,מהות והיקף הליונס, (רצוי להקריא מטרות ואמרות) תולדות ופעילות המועדון.

3. הצגת החבר החדש ע"י ה"ממליץ כולל מקצועו וכישוריו ונקודות מעניינות מחייו.

4. הנשיא או יו"ר ועדת חברות יחדד את זכרונו של ה"ממליץ" על תפקידו החשוב בקליטת החבר החדש.

5. הזמנת החבר החדש ומה מצופה מימנו.   

"חברות בליונס היא בהזמנה. להיות חבר במועדון ובאיגוד הליונס החובק עולם שלם, זה כבוד נעלה, בייחוד שלא רדפת אחריו, אלה חברים המליצו עליך ההנהלה וחברי המועדון אישרו את מועמדותך ואת הצטרפותך."   

"כולנו בטוחים שתהיה חבר טוב ופעיל וכי חברותך תגרום לך סיפוק ותהיה לנו ולארגון כולו לברכה.

אך הזכות להיות בליונס מטילה עלינו גם חובות.איגוד מועדוני הליונס הבינלאומי אינו גוף פוליטי ככל, ואינו גוף חברתי כמטרתו, למרות רוח הידידות השוררת בו, הוא חבר אנשים שהתאגדו יחד ליזום ולבצע פעולות עזרה וסעד, אשר הפרט לא יכול להם לבדו ואשר הממסד החטיא."

 6. התחייבות ושבועה 

 "קבלה ע"י המועדון והאיגוד הבינלאומי מהווה בכל מקרה, מבחינה חוקית ,חוזה מחייב. מועמד לחברות הוא חופשי לבחור להצטרף, וחבר חפשי להחליט לעזוב. אך בכל עת שהוא חבר, התקנון הוא החוקה שמחייבת אותו. הנ"ל גם מעוגן בחוק העמותות."

 להלן דוגמת שבועה -

   מנהל הטקס יכריז על קריאת השבועה (הבטחה,הסכמה) ויבקש את המועמד להודיע את הסכמתו ע"י שישיב "כן אני מסכים".

 השבועה - "אני מבקש ומסכים להיות חבר במועדון ליונס... בהכרה מלאה - כי חברות זו תחייב אותי להשתתף לפי מיטב יכולתי, בכל פעולות המועדון - כי אמלא אחר התקנון של המועדון והאיגוד - אשתתף באסיפות המועדון ואקבל תפקידים שיוטלו עלי. אתרום את חלקי,בזמני ובכישורי להצלחת משימות המועדון, האזור והאיגוד הבינלאומי.

   (החבר ישיב "אני מסכים")

 7. הכרזה על קבלת החבר

"לאחר שכעת הבעת את הסכמת ואת הבטחתך להיות חבר במועדוננו, הכרת את הזכויות והסיפוק שבחברות וקיבלת על עצמך החובות הנובעות מחברות זו. אני מכריז בשם המועדון כולו כי מרגע זה ואילך הינך חבר מן המניין במועדון ליונס........  הנני מברך אותך על הצטרפותך לגדול ארגוני השרות בעולם     הליונס הבינלאומי - ואנו שמחים וגאים על הצטרפותך למועדונינו.

8. הענקת סמל הליונס, תעודת חבר ותיק עם חומר ההסברה כמו כן  ניתן להוסיף את תיק המועדון (המכיל שמות החברים טלפונים חוליות וועדות). אפשר לכבד את נשיא המועדון, אורח כבוד ועוד .

9. מילות תודה של החבר החדש.

10. ניתן להעניק גם זר פרחים.

כל האמור בטקס ניתן להפוך לרבים עם יש יותר מקבלת חבר אחד.

עם הטקס הושלמה הקבלה הפורמאלית של החבר,אך בלי אשור מהבינלאומי הוא עוד לא חבר באופן רשמי. לכן יש לדווח במועד הקרוב ביותר לסיום הטקס בדו"ח החודשי של המועדון למרכז בשיקגו.

בברכה,

 נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר ועדת טקסים ופרוטוקולים

תודתי נתונה לידידי נצל"ש מייק פרנק ז"ל

אשר הקדיש את כל שנותיו בליונס לתרגום

נוהליים וטקסים בעברית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


טקסים ופרוטוקולים בליונס

מאת נצל"ש שמשון זלביגר

הסופר הצרפתי אנטואן דה סנט אכזופרי אשר כתב את הספר "הנסיך הקטן" שם בפיו את השאלה הבאה: מה ההבדל בין יום חול ליום חג. והתשובה הייתה ללא הסוס ה "ט ק ס".

הטכס הוא כרטיס ביקור לארגון ולמועדון, הוא במה להשמעת דברים וברכות, שלהם אופי ערכי וחגיגי,ברמה שמעבר לדברי חולין יומיומיים וזאת בגלל האווירה המלווה את הטקסים אלו.

בכתבות הבאות נעמוד במקצת על סוגי הטקסים והפרוטוקול שהשתרשו בארץ ובעולם במשך השנים.

א.טקס חילופי נשיאים.

האירוע מתחלק לחמישה. חלקים עיקריים:

1. חלק זה יוקדש לסיכום השנה החולפת מפי הנשיא היוצא כולל ברכות והענקת תשורות ואותות.

2. טקס העברת המקבת-ההכתרה.

3. דבר הנשיא הנכנס.

4. ברכות על המוגמר מאורחי שולחן הנשיאות.

5. דברי ברכה מנציגי המועדונים ואחרים.

ב. התארגנות לטקס.

1. האחריות לתכנות וארגון טקס חילופי הנשיאים חלה על הנשיא הנכנס צוות ההנהלה המצומצמת וועדת אירועים.

2. יש לקבוע תאריך מקום ותכנית אומנותית עם אפשר.

3. יש למנות מנחה אשר יוביל את האירוע בלשון תקנית המעוררת כבוד,רצוי מנחה מנוסה מבין חברי המועדון.

4. לטקס יוזמנו אח"מים - ראש העיר או נציגיו ראשי הקהילה, הנציב המחוז, יו"ר נפה,נציגים מהנציבות,ונשיאי מועדונים או נציגיהם.

5. יש להוציא הזמנה מכובדת לאירוע.

ג.הכנת האולם.

1.  יש חשיבות גדולה לשולחן נשיאות, הזמנת אישים לעלות לבמה בשרשרת פוגמת בטקס, ולא מפנימה לקהל היושב באולם את חשיבותו.

2.  שולחן הנשיאות צריך להיות עם סמלי הליונס מפה מכובדת כוסות לשתיה,מים ,פרחים ויש להכין שלטים עם שמות חברי הנשיאות.

3. סדר היושבים מימין לשמאל : יו"ר האזור, נשיא יוצא, ראש העיר, נציב המחוז, נשיא נכנס והמנחה.

4. יש לדאוג לקישוטים אפשר להיעזר בציוד שיש בנציבות, חשוב שיהיה מעמד לדגל לאום, דגל ליונס ישראל, דגל המועדון עם יש ודגל הרשות המקומית.

5. יש לבדוק ציוד הגברה ומיקרופונים ולתאם עם התוכנית האומנותית.

ד.מהלך הטקס.

1. האח"מים שיוזמנו יתקבלו בכניסה בצורה ראויה ויופנו לשולחן השמור להם.

2. יש לפתוח בשעה שנקבעה מראש.

3. המנחה יפתח את הערב יברך את הנוכחים ולאחר מכן תאמר תפילת הליונס ע"י נציג המועדון.

4. המנחה יזמין את חברי הנשיאות לפי הסדר הבא:

נשיא המועדון היוצא, נשיא המועדון הנכנס, נציב המחוז, ראש העיר, יו"ר הנפה.

5. המנחה יספר על הליונס והמועדון.

6. דבר הנשיא היוצא דברי תודה וחלוקת תשורות.

7. אתנחתה מוזיקלית.

8. הצגת הנשיא הנכנס מספר אנקדוטות מחייו.

9. נאום העברת המקבת - ההכתרה.

10. הענקת סיכות, נציב לנשיא הנכנס, ראש העיר לנשיא היוצא.

11.דבר הנשיא הנכנס והענקת תשורה לנשיא היוצא מחברי המועדון.

12.חלוקת פרחים לבן/בת זוג של הנשיא הנכנס והיוצא.

אתנחתא מוזיקלית.

13. דברי ברכה משולחן הנשיאות. 1.יו"ר האזור, נציב המחוז, ראש העיר ונציג המשפחה.

14. הרמת כוסית לחיי מדינת ישראל, ליונס ישראל, המועדון המקומי והנשיא החדש.

15. ברכות מנציגי המועדונים והחלפת דגלים.

תם ונשלם הטקס

אפשר לסיים את הערב בשירה וריקודים

בברכה,

נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר ועדת טקסים ופרוטוקולים
Go to top