• heb
  • arab
  • eng

ריבוי הדליקות בימים האחרונים ברחבי הארץ, ועבודתם המאומצת של לוחמי האש ברחבי הארץ, הובילה ליוזמה יפה של חברים ממועדון ליונס כפר סבא.

החברים רכשו כמות רבה של דברי מתיקה, על מנת להמתיק את עבודתם של הכבאים. החברים קבלו סיוע ממר יהודה גולדשטיין מ"סופר דיל" בעיר, אשר עזר הן בהנחה והן בתרומה אישית.

המצרכים שנרכשו התקבלו בברכה בתחנת כיבוי האש.

 


Go to top