• heb
  • arab
  • eng

ציון יום הניקיון הבינלאומי ע"י מועדון ליונס ראש העין –

מבצע ניקיון ביער ראש העין – 10.10.156

במסגרת יום הניקיון הבינלאומי פעל מועדון ליונס ראש העין ביחד עם תלמידי בית הספר "אפק" בניקיון היער באזור אבן העזר. היוזמה לפרויקט הייתה של נשיא המועדון, ד"ר עדי אריאלי, שיצר קשר עם הקרן הקיימת לישראל וקיבל לביתו את הציוד הנדרש (כפפות, שקיות ומדבקות). בפגישתו עם ראש העיר, מר שלום בן משה, ובפגישה נוספת עם מנהלת המחלקה לבתי הספר, הגברת אריאלה איטקיס, סוכם על הביצוע באמצעות תלמידי בית הספר "אפק". מנהלת בית הספר, הגברת דפנה רודיק , נרתמה בהתלהבות, והוציאה למבצע שלוש כיתות  בליווי מורותיהן. הפרויקט לווה ע"י מתנדבי ליונס: דוד אביטל, טומי ברק, מאיר ברנע, עדי אריאלי ורכזת קיימות בעירייה, דפנה לביא. האירוע כולו צולם לטלוויזיה הקהילתית (ערוץ 98) ע"י דוד להב.

 

Go to top