• heb
 • arab
 • eng

ירון גולדמן
נציב המחוז בין השנים 2011-2012
סיסמה: "לגעת בעתיד"

 נולד ב-1955 ברמת גן. טכנאי אלקטרוניקה, עם הכשרה במינהל עסקים. עם נישואיו לאילנה עברו השניים להתגורר בכפר סבא. לזוג 3 ילדים ו-5 נכדים. ירון עבד כ-35 שנים בחברת "קודאק" כמנהל פרויקטים, וכיום פעיל כיו"ר ארגוני המתנדבים בכפר-סבא.

 במשפחת גולדמן הייתה נהוגה מאז ומתמיד הנתינה לאחר. לאחר שירון החלים מניתוח לב, החליט הזוג גולדמן להתנדב לארגון הליונס, אליו הגיעו דרך קשרים משפחתיים.

 

תפקידים במועדון ליונס כפר סבא:

יו"ר וועדות שונות, מזכיר, מבקר, דובר ונשיא המועדון.
ב- 2004 קיבל את פרס "זאב גלר" בעיר כפר-סבא, על  "עשייה התנדבותית למען הזולת".

 

תפקידים בנציבות:

יו"ר הוועדות: פוסטר השלום, וועדת קשרים בין מועדונים, וועדת אינטרנט, וועדת ליקויי ראייה,
יו"ר וועדת יחסים בינלאומיים.
חבר בוועדות: לקויי ראייה ועיוורים ובוועדת MERL 
מדריך בקורס מנהיגות של ליונס ישראל.
קיבל בשנת 2007 אות מלוין ג'ונס.

 

השתתפות בפעילות בינלאומית:

Leadership seminar  - בליון, צרפת, ב-2002
Senior Leadership seminar - בשטוטגרט, גרמניה, ב- 2005
השתתפות בפורום אירופה בשטוטגרט 2005
השתתפות בוועידה העולמית בבוסטון 2006
אחראי על המשלחת הישראלית בפורום אירופה ברומניה 2007
אחראי על המשלחת הישראלית בפורום אירופה בקאן בצרפת 2008

 

פעילות בליונס ישראל:

 

ביולי 2011 בסיאטל, בארה"ב, בוועידה העולמית, הוכרז ירון גולדמן, כנציב ליונס ישראל.
בוועידה העולמית קיבל ירון גולדמן חיזוק למערכת הערכים של הליונס הבינלאומי, ומהם בנה את היעדים לניהול הארגון בשנת נציבותו:

 • -   חיזוק המועדונים - ועדות חברים ומנהיגות GLT/GMT
 1. שימור מועדונים.
 2. איתור פרויקטים חדשים.
 3. הקמת מועדונים חדשים - הושם הבסיס להקמת מועדוני: ראשון לציון ומודיעין, גיוס חברים חדשים, חיזוק מועדונים.
 • -   עידוד לשיתוף דור ההמשך במועדונים.
 • -   הרצת פרויקט יחודי: ילדים מצלמים את סביבתם.
 • -   לראשונה: קיום תחרות בישול לעיוורים.
 • -   פרויקטים במסגרת פעילות "נוער למען הקהילה":
 1. גלישה בטוחה באינטרנט.
 2. תחרות נאומי שכנוע – "דיבייט" בין המועדונים.
 • -   איש השנה והמופת – הנושא שנבחר לאנשי השנה:  "בוחרים בדור ההמשך כאנשי השנה במועדונים". בטקס שהתקיים בכפר סבא, נבחרו אנשי המופת: אורי סלונים, דורון אלמוג, שמוליק זיסמן ושלמה ארצי.
 • -   נטיעות - פרויקט בינלאומי בשיתוף מועדונים (נטיעת כ- 1000 עצים בישראל)
  • -   הגברת יחסי הציבור לחשיפת פעילותינו:
 1. פורום ראשון של ראשי ערים בהשתתפות 12 ראשי ערים ונציגי רשויות.
 2. לראשונה בליונס ישראל - השתתפות בצעדת ירושלים.
 3. פרסום פעילות הליונס ומועדוניו באתר האינטרנט, Facebook, והתקשורת המקומית.
 • -   קרן רכוולסקי - הסדרת הפעילויות מול רשם ההקדשות וניהול משותף עם מועדון רוטרי בנהריה.
 • -   וועדת LCIF העולמית, אישרה בשנת הפעילות של ירון גולדמן את הגרנטים הבאים: למועדון הוד השרון עבור הקמת "פארק כל הילדים" סך של 75,000 $  ולמועדון ליונס גור אריה סך של 75,000 $ לקניית "ערכות ראייה".

 

 

הועידה הארצית ה-52 התקיימה בכפר-סבא והוחלט בה, בין היתר:

 

א.     לאשר, שכמפורט בחוקת המחוז המעודכנת, יכהנו מעתה 2 משנים לנציב המחוז בלבד ולא 4 כפי שהוחלט בוועידות קודמות.

ב.      לקבל ולאשר עקרונית את חוקת איגוד מועדוני הליונס הבינלאומי, מחוז 128 ישראל (להלן "החוקה המוצעת") כפי שהותאמה ותורגמה ע״י ועדת חוקת הליונס והתקנון, על בסיס חוקת  מחוז סטנדרטית של הליונס הבינלאומי וחוקי מדינת ישראל, וזאת בכפוף לסעיף ג'.

נוסח סופי יובא לאישור הוועידה ה-53 .

ג.       בכל מקרה שתתגלה סתירה בין החוקה המוצעת של המחוז לבין הוראות החוק הישראלי, לרבות חוק העמותות ותקנון העמותה של ליונס ישראל ו/או החלטות הועידה כפי שהתקבלו בעבר, יגברו הוראות החוק כאמור והחלטות הוועידה.

ד.      ליצור זהות משפטית מוחלטת בין "האיגוד הבינלאומי של מועדוני הליונס, מחוז 128 ישראל" לבין עמותת "ליונס ישראל (ע"ר)".

ה.     להעביר את החוקה המוצעת לאישור האסיפה הכללית של עמותת ליונס ישראל (עמותה מס' 580373306) (ע"ר).

תקנון העמותה יותאם להחלטות הוועידה ויישלח לאישור רשם העמותות.

ו.   להבהיר למועדוני הליונס במחוז 128 ישראל, המאוגדים בעמותות מועדוניות נפרדות, כי אין כל ניגוד בין חברות בעמותת מועדון לחברות בעמותת ליונס ישראל  (ע"ר), ובלבד שתקנון המועדון לא יעמוד בסתירה לתקנון וחוקת הליונס הבינלאומי.

ז.   הוועידה ממליצה בפני המועדונים לשאת בתשלום עבור השתלמות בעלי התפקידים, הנערכת בכל שנה לקראת כניסתם לתפקיד.

ח.  הוועידה שבה ומעודדת את חברי הליונס בארץ ובעולם לרכוש את תעודות העץ הייעודיות ביער הליונס ביתיר, כאמצעי להבעת הוקרה, הערכה, ציוני דרך ושמחות משפחתיות. בנוסף, יפעל נציב המחוז להכרזת היער ביתיר, כיער בינלאומי של הליונס הבינלאומי.

ט.  הוועידה ממליצה בפני המועדונים להעביר השנה ל-LCIF תרומה חד פעמית של 5 $ עבור כל חבר, במסגרת פרויקט הדגל הבינלאומי למניעת חצבת.

יש להדגיש שניתן לשלם תרומה חד פעמית זו מהקרן הסוציאלית של קופת המועדון.

י.   הוועידה ממליצה לנציב המחוז ויו"ר הוועדות הנציבותיות הרלבנטיות לתכנן את עיתוי קיומם של טקסים נציבותיים, בהם נבחרים מועמדים (איש השנה ופוסטר השלום) ומשתתפים חברי הארגון, כך שתתאפשר השתתפותם של רוב חברי הארגון.

 

לסיום שנת נציבותי:
השנה השאירה בי חותם חזק. בהמשך לסיסמה  "רואים רחוק", פעילויות הייחודיות קויימו עם דגש על שיתוף נוער וחיזוק החברות. המפגשים הישירים עם רבים מחברי הארגון נתנו לי תחושה של חברות אמת ועשייה למען הקהילה. ההשתתפות בוועידה העולמית הגבירה בי את ההעצמה האישית, הבנת עקרונות הליונס וסייעה לי לקביעת דגשים על יעדים אפקטיביים למימוש בשנת הפעילות.

 

 

לאחר סיום שנת נציבותו חזר ירון גולדמן לפעילות במועדונו, מועדון כפר סבא.

Go to top