• heb
 • arab
 • eng

 גרי רוט

 נציב ליונס ישראל בין השנים 2004-2005

סיסמתו כנציב: "יחד נתנדב מכל הלב"

גרי רוט נולד ב-27.9.51 בברית המועצות לשעבר ועלה לארץ בשנת 1966. ש

ירת 23 שנה בחיל הים, ממנו השתחרר בדרגת רס"ן. גרי נשוי ואב לשניים,

מהנדס תעשייה וניהול במקצועו. כיום, מנכ"ל עמותת "עמדא"– עמותה לחולי

דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות בישראל.

בפגישה שהוזמן אליה על-ידי משה זהבי ממועדון כפר-סבא, נחשף גרי לפעילות הליוניסטית

והצטרף לארגון הליונס בישראל בשנת 1992. מאז ועד היום, הוא דבק בארגון

ובמשימותיו, ובעיקר בהקמת מועדונים ושימורם.

חבר במועדון רמת-גן, מאז הקמתו בשנת 1993. מלווה את פעילותו השוטפת,

החברתית והקהילתית, לאורך השנים. כיהן כיו"ר הראשון של ועדת הרווחה של

המועדון וממשיך לשמש כחבר בועדה עד היום. בנוסף לכך כיהן בתפקידים

שונים בהנהלת המועדון - גזבר, יו"ר הוועדות: מלגות, איש השנה, חילופי נוער

ואירועים.

כנשיא הרביעי של המועדון, פעל גרי להרחבת הפעילות הסוציאלית שלו ואף

הרחיב את  תחום הפעילות בחינוך המיוחד. היה בין מייסדי מרכז השירותים

לעיוורים ולכבדי הראייה ברמת-גן.

כאמור, הפעילות המרכזית של גרי בליונס ישראל הייתה בהקמת מועדונים

ולמעורבתו ניתן לזקוף את הקמת מועדוני: הרצלייה, דן-פז ישראל, בית-ג'אן,

עוספייה, בית-שמש, באר-שבע אחווה בנגב, חיפה כרמל, רעננה פנינת-השרון

ונס-ציונה.

בשנת 2001 נבחר לקבינט ליונס ישראל.

בשנת 2004, בוועידה העולמית, שהתקיימה בדטרויט, ארה"ב, הוכתר גרי לנציב.

פעילות כנציב:

 • הוקמה מכללת ליונס ישראל, במטרה ליצור בסיס מובנה לכלל ההשתלמויות המתקיימות בליונס ישראל, בנושאים של הכשרת מנהיגות, הרחבת ידע ליוניסטי, העצמת נשים והכשרת בעלי תפקידים.
 • התקיים סמינר בינלאומי ראשון ברמת-רחל, בהשתתפות נציגים משש מדינות
 • מאירופה, בהדרכת פיליפ נתן מאנגליה ופר קריסטיאן מדנמרק.
 • הושם דגש על שימור המועדונים וביסוסם, ולשם כך הוקמה ועדה מיוחדת,
 • בחלוקה על פי אזורים גיאוגרפיים.
 • פרסומים: מדריך על פעילותה של כל ועדה נציבותית, מדריך טלפונים של
 • חברי ליונס ישראל לפי המועדונים, תפילה לשלום ב-12 שפות.
 • ניתנה תמיכה כספית למועדונים לצורך הצבת שילוט בכניסה לערים בהם פועל
 •  ליונס ישראל.
 • בתחום הפעילות החברתית: הוקמה ועדת נציבות לאירועים חברתיים (ביקורים משותפים בתיאטרון, בקונצרטים, בתערוכות ועוד) ולראשונה נערך, ע"י מועדון
 •  ליונס בית-שמש, סדר ט"ו בשבט נציבותי.
 • בטקס איש השנה ואנשי המופת, נבחרו אנשי המופת הבאים: בתחום הרפואה – פרופסור רינה זייצוב ז"ל, בתחום קירוב הלבבות – הרב ישראל לאו, בתחום
 • האמנות מר חיים טופול.
 • בוועידה השנתית של ליונס ישראל, שהתקיימה באפריל 2005 בגני התערוכה בתל-אביב, השתתפו אורחים רבים מחו"ל.

לראשונה, נערכו בוועידה זו פאנלים לדיון בהשתתפות באי הוועידה.

 

גישת ליונס ישראל בנושא הקמת מועדונים ושימורם, שהוצעה על ידי גרי רוט,

אומצה על ידי הליונס הבינלאומי, בתקופת הדרכת בעלי תפקידים בפורום

אירופה באנגליה. עד לקבלת גישת זו, שהוכנה כמסמך מובנה, הוקמו באירופה

מועדונים לפי התנאים הקיימים בשטח.

בין השנים 2006-2008 -  משמש גרי כחבר קבינט, כיועץ לנציבים המכהנים,

וכיו"ר ועדת ה- MERL  של הליונס הבינלאומי בארץ, שתפקידה לטפל בנושאי

חברות, הרחבת מועדונים, שימור והקמת מועדונים ופיתוח מנהיגות.

 

 

 

 

Go to top