• heb
 • arab
 • eng

מרים קרופקין
נציבת הליונס בין השנים 2017-2018
סיסמה: CARING, הענקה מכל הלב

תפקידים במועדון:    
נשיאת מועדון דרור פעמיים, מבקרת המועדון פעמיים, יו"ר קבלת חברים חדשים

תפקידים בנציבות:
יו"ר איש השנה והמופת, יו"ר נפה, יו"ר אזור

פעילות כנציבה:
בוועידה העולמית ב- שיקגו הוסמכה מרים קרופקין כנציבת ליונס ישראל לשנים 2017-2018.

 1.     החזון היה לתת השנה דגש לנושא החברתי והגיבוש, בתקווה שחברי הליונס מכל המועדונים יכירו אחד את השני.
      ראשות הנפה היו בקשר עם המועדונים  וערכו שני בקרים של  גיבושון - חברתי.
 2.     השתתפות פעילה של הנציבה בכל הוועדות הנציבותיות.
 3.     נערך יום כיף נציבותי בפארק רעננה.
 4.    מלגות רכוולסקי – בפנייה אישית לדיקנים ב-2 אוניברסיטאות, הגענו לשמות הסטודנטים הראויים לקבלת מלגת משפחת רכוולסקי.
     בפנייה האישית ולא ע"י התאגדות הסטודנטים נכסך תשלום התקורה ובכך חסכנו 12.000 ש"ח.
 5.     הקמת פורום מצומצם של נצל"שים, כדי שיהוו חוד החנית בחיזוק המועדונים הקיימים והקמת מועדונים חדשים.
 6.     עקב העלויות הכבדות בנושא תחרות המוסיקה בשנה שעברה לא השתתפנו בתחרות המוסיקה  בפורום אירופה.
 7.     לראשונה מזה שנים, ביקשנו והצלחנו להוריד עלויות של עמלות בבנקים "הפועלים" ו"מרכנתיל" .
 8.     נערכה השתלמות חוזרת בנושא "עין עצלה". כל הנוגעים בדבר הביאו את  המכשירים והם כוילו מחדש.
 9.     בפורום אירופה במונטריי אוקטובר 2017 נערך טכס ברית מחוזות עם ליונס בולגריה, מדינה שהצילה את כל תושביה היהודים מציפורני הנאצים.
 10.     השנה הקפדנו שכל המועדונים ישלמו מיסים מלאים עבור כל חבריהם.
 11.     במקום השתתפות בפורום הים התיכון – נתרמו שתי מלגות במוסיקה לילדים מהפריפריה. הטכס נערך בקיבוץ מפלסים.
 12.     נערך מכרז בנושא חברת נסיעות לנוער יוצא, ונחתם הסכם חדש עם "אמריקן אקספרס".
 13.     משלחת ליונס ישראל השתתפה בחגיגות יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל בפוזנן, פולין. הנציבה נשאה נאום בפולנית. היה מרשים ומרגש.
 14.     נעשה סרטון ממצה, קצבי וקליט על תדמית ליונס ישראל.
 15.     הנציבה שמשה מנטורית ל-8 תלמידות בחטיבת השרון ברעננה בנושא התנדבות.
 16.     נערך טכס קבלת החבר החדש.
 17.    נשלחו ברכות מזל טוב אישיות בימי ההולדת לכל החברים.

בוועידה השנתית שהתקיימה במסגרת סוף השבוע בנצרת, התקבלו ההחלטות הבאות:

 1.   הוועידה מחליטה על הצטרפות הארגון לארגון הגג של הארגונים הסביבתיים "חיים וסביבה" בעלות של 300 ₪ בשנה. עם ההצטרפות יקבע הקבינט את 
    נציגנו בדירקטוריון הארגון.
 2.  תקציב הנסיעות לחו"ל, כולל לפורומים, לא יעלה על 15% מתוך סך ההכנסות מדמי חבר באותה שנה. נסיעת הנציב תמומן באופן מלא, ומהיתרה תמומן
   נסיעת חברי הקבינט, עפ"י החלטת הנציב ובאישור הקבינט.
 3.  העלאת מיסי החבר ל-150 ₪ לשנה
 4.  ביטול ההחלטה שהתקבלה בוועידה ה-14 בשנת 1975, לפיה "ל-4 התפקידים (נציב ו-3 סגנים) לא ייבחר יותר מנציג אחד מאותו המועדון".  
 5.  המלצה של מבקר הנציבות הקשורה למינהל לא תקין של חבר ליונס תחייב:

     א.  כינוס מיוחד של הקבינט לדיון בהמלצת המבקר והחלטה לגבי הפעולות שיש לבצע.

     ב.  פרסום לכל חברי הליונס של המלצת המבקר ושל החלטת הקבינט.

 1.  ברכות לחוג ידידי ליונס ישראל (יאושרו בוועדה שימנה יצחק ברקוביץ), ובלבד שהידידים אינם חברי מועדון ליונס כלשהו ב-3 שנים שקדמו.

בטקס איש השנה קיבלו את אות המופת:

 1.  מלכי וקלמן סמואלס - פרויקט שלווה - הוענק על אהבת האדם על עזרתם ותמיכתם, הקמת בית חם לתפארת בירושלים, הקניית ביטחון, פרנסה וחום לאנשים עם מוגבלויות והכל בעזרת תרומות וכוח הרצון.
 2.  ארגון איחוד והצלה - הוענק על התנדבותם 24/7 לכל קריאה להצלת בני אדם והכל בהתנדבות מלאה.
 3.  ד"ר ברוך לוי - על פועלו רב השנים ועתיר המעשים לטובת מדינת ישראל, ביטחונה ולחברה.  על ההתנדבות רבת השנים במסגרת עמותת "צוות" - גמלאי צה"ל וארגונים נוספים.

סיכום:

הייתה לי שנה עמוסה של מעשים, השתתפתי בפגישות למען הקמת מועדונים חדשים. בקרב חברי הליונס היתה אווירה חברית ולא תחרותית. כדברי החברים: מרגישים שהנציבות מדברת איתנו בגובה העיניים.

כל בעל תפקיד בליונס מביא את האופי שלו/ה לתפקיד, אך כאן המקום לציין שלא הייתי יכולה לעשות זאת ללא חברי לקבינט שהלכו איתי לכל אורך הדרך והסכימו לצאת מהקופסא ולעשות דברים מיוחדים. מודה לכם ולחברי בקבינט - על השנה הנהדרת. נהניתי מאוד.

עשיתי זאת בדרכי שלי...

לאחר סיום תפקידה כנציבה, חזרה מרים קרופקין למועדון רעננה דרור והמשיכה להתנדב בקפה אירופה ובבדיקות איתור עין עצלה בילדי גני החובה בעיר רעננה. מרים שמשה בנציבות כיו"ר ועדת GST (Global Service Team), ועדה חדשה בארגון הליונס הבינלאומי, ומרים זכתה לעצב את התפקיד החדש בליונס ישראל.

Go to top