• heb
  • arab
  • eng
רמי אפרתי 
נציב ליונס ישראל בין השנים 2013-2014
סיסמתו: "חברים לעשייה"

 

 נולד בקריית חיים ועבר לגבעתיים בגיל שמונה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ובמדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב. שרת בחיל המודיעין שנים רבות והשתחרר בדרגת אל"מ.

לאחר השחרור שימש כסמנכ"ל בחברת נייס, ובהמשך כיזם סידרתי. היה מעורב בהקמתן של 3 חברות הזנק.

בין השנים 2015-2012 היה ממקימי מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ושימש כראש אגף בכיר האחראי למגזר האזרחי.

נשוי לפנינה, נציבה לשעבר. לזוג שני ילדים ונכד אחד.

לליונס ישראל ולמועדון גבעתיים האב הגיע רמי, בעקבות פנינה אשתו, בשנת 2004.

 

תפקידים בליונס ישראל ובליונס הבינלאומי:

  • במועדון גבעתיים האב, שבו הוא חבר עד היום, שימש כנשיא מועדון, דובר המועדון ויו"ר ועדת גיוס כספים. משם עבר לתפקידים בנציבות הארצית:
  • יו"ר ועדת קשרים בינלאומיים.
  • יו"ר ועדת LCIF.
  • בוגר קורס מנהיגות בינלאומי וקורס מדריכים בינלאומי.
  • הדריך בסמינרי מנהיגות.
  • מכהן כיום כיו"ר ועדת 100 שנה לליונס הבינלאומי.
  • מכהן מזה מספר שנים כחבר בוועדת ה-credential בוועידות הבינלאומיות.

 

בוועידה העולמית שהתקיימה בהמבורג שבגרמניה ב-2013, הוסמך רמי אפרתי כנציב מחוז ליונס ישראל, מחוז 128.

לרמי שתי מדליות שקיבל מנשיאים בינלאומיים ותעודות הערכה רבות.

 

פעילות כנציב המחוז:

המטרה המרכזית שעמדה לנגד עיניו של רמי הייתה חיזוק הארגון, שיתוף פעולה בין הנציבות למועדונים וחיזוק הקשר עם חברי הארגון.

לצורך כך שם דגש על שיתוף חברי הקבינט בביקורי הנציב במועדונים; עבודת צוות בקבינט; שקיפות לכל חברי הארגון; חיזוק המועדונים ולאו דווקא מועדונים חדשים; חיזוק המנהיגות ושילוב המשנים בעבודה.

בנוסף, פעל נמרצות לגידול מספר חברי עמותת הליונס; הידק את הקשרים עם הליונס הבינלאומי והגדיל את היקף פעילות קרן רכוולסקי, במסגרתה חולקו לסטודנטים מלגות בעשרות אלפי שקלים, תוך שיתוף פעולה עם התאחדות הסטודנטים הארצית ושילוב הסטודנטים בהתנדבויות של מועדוני הליונס.

 

ההחלטות שהתקבלו בוועידה ה-54:

 1. להוסיף חלופה לכישורי מועמד למשנה שלישי ולקבוע, כי גם מי שכיהן כיו"ר ועדה נציבותית משמעותית יוכל להציג את מועמדותו למשנה שלישי. בשנת כהונתו כמשנה שלישי, ימונה ע"י הנציב המכהן לתפקיד ראש אזור או ראש נפה.

2. שינוי מעמדה של ועדת האתיקה והפיכתה לוועדה נציבותית רגילה: נציב המחוז ימנה את יושב ראש הוועדה ויו"ר הוועדה יבחר את חבריה.

3. להקים קרן לתשלום השתתפות עצמית למקרה שליונס ישראל יהיה אחראי לנזק לצד שלישי (כולל החברים עצמם) בקשר לפעילות הארגון. סך הקרן יהיה כ-55,000 ₪. הקרן תוקם מתשלום של 10 ₪ לשנה לחבר, במשך חמש שנים. 


ולסיכום השנה:

בשנת כהונתי כנציב המחוז ראיתי חשיבות רבה בגיבושו של קבינט המחוז כגוף הפועל בהרמוניה ובשיתוף פעולה הן בתוכו והן עם המועדונים, בחיזוק תחושת השייכות של חברי הליונס לליונס ישראל ולליונס הבינלאומי, בהגברת המחויבות של כל חבר וחבר למועדונו ולארגון ובחיזוק הקשרים בין ליונס ישראל לליונס הבינלאומי.

ראיתי חשיבות רבה בהבאת שם הליונס לתודעה הציבורית, בחיזוק הקשר עם חברות מסחריות, אשר התוודעו לפעילויות של ליונס ישראל ותרמו מכספן לפעילויות אלה.

לאחר סיום שנת נציבותו, חזר רמי אפרתי לפעילות במועדונו, מועדון גבעתיים האב.

 

Go to top