• heb
 • arab
 • eng

 

 

משה הרצוג

 

נציב ליונס ישראל בין השנים 77-78

 

משה הרצוג נולד בפולין מספר שנים לפני מלחמת העולם השניה. בהיותו בן שנה עלה יחד עם הוריו לתל-אביב, וכך ניצלו מהשואה. את לימודי המשפטים למד משה בירושלים במנזר רטיסבון, שנבנה על ידי יהודי מומר, וספרות למד כשומע חופשי במנזר טרה-סנטה אצל לאה גולדברג. בשנת 1957 נישא לרחל, שהייתה בשנת 1997 הנציבה הראשונה בליונס ישראל. יחד הם הורים לשלושה ילדים וסבים ל-7 נכדים. רחל ומשה הרצוג מנהלים יחד בפתח תקווה משרד עוה"ד, המתמחה בעיקר בענייני מקרקעין ובינוי ערים.

 

נושא ההתנדבות קרוב לליבו של משה הרצוג. עוד בגיל 16, התנדב לעזור למפוני השכונות הדרומיות של תל-אביב, ולאחר קום המדינה התנדב לעזור לתושבי מעברות באר-יעקב ומחנה ישראל (היום התעשייה האווירית).

 

לליונס ישראל הגיע משה דרך ידידו, השופט קורת, שהיה חבר מועדון תל-אביב. השופט קורת הציע למשה הרצוג (בשנת 1968) להקים מועדון בפתח-תקווה.

 

משה נענה לקריאה, ויחד עם חברים נוספים ייסדו את מועדון פתח-תקוה האב, והוא גם היה נשיא המועדון במשך שלוש שנותיו הראשונות.

 

פעילות כנשיא:

 

 • שיתוף נשות המועדון, עוד בטרם התקבלו כחברות הליונס, בפעילות שוטפת של המועדון.
 • הסעת חיילים בימי שישי, מהטרמפיאדה לביתם.
 • הקמת מעון לילדים מבתים הרוסים.

 

בתום פעילות של שלוש שנים כנשיא המועדון, החל משה הרצוג לפעול בנציבות ליונס ישראל כיו"ר ועדות ארציות: יו"ר ועדת תרבות (הכנת רשימת מרצים מתנדבים למועדונים), יו"ר ועדת קשר בין המועדונים ועוד. בשנת 1974 נבחר למשנה ובשנת 1977 בועידה העולמית בניו אורלינס, נבחר לנציב ליונס ישראל. מספר חברי הליונס בארץ הצטמק אז מ-300 חברים ל- 180 איש.

 

פעילות כנציב

 

 • הגדלת מספר חברי הליונס בישראל.
 • ניסיונות שיקום מועדונים: נהריה, נצרת עלית, ראשון לציון, בת-ים, באר שבע, סביון – שנסגרו.
 • הקמת קבינט שנפגש באופן קבוע אחת לשבוע. בקבינט היו: 3 משנים, מזכיר, גזבר ונציב.
 • יצירת קשר עם הכנסת, בשילוב משקיפים מהליונס בעבודת הכנסת.

 

 

 

פעילות כנציב לשעבר:

 

 • הקמת מועדונים: קרית אונו, פתח-תקוה האב, פתח-תקוה אבוקה, פתח-תקוה כפיר, פתח-תקוה שלום, פתח-תקוה לביא, בת-ים.
 • הקמת שתי מכללות אקדמיות לפישור וגישור: אחת בחסות שערי משפט בהוד השרון והשנייה בבאר-שבע בחסות אוניברסיטת באר-שבע.
 • הקמת מערכת לימוד לאנשים שאינם משפטנים והכשרתם כטוענים משפטיים, כדי שיוכלו לעזור לעולים החדשים בבתי המשפט לתביעות קטנות.
 • הידוק הקשר האישי עם הנשיאים הבינלאומיים וחברים מרחבי העולם הליוניסטי.
 • פעילות בוועד המנהל של המועצה הלאומית להתנדבות.
 • הנחיית טקסי חילופי התפקידים בין נשיאי מועדונים ובין נציבים (העברת מקבת וגביע) וחיבור הטקסטים לשם כך.
 • השתתפות בועידות העולמיות ובפורום אירופה, עד לפני שנתיים.
 • יועץ משפטי של עמותת ליונס ישראל.
 • הקמת קרן רכלבסקי למתן מלגות לתלמידים.

 

במהלך כל השנים האחרונות, תורם משה הרצוג מיכולתו למען ליונס ישראל,

 

כשהוא רואה בארגון את אחד הגורמים העיקריים בחייו.

 

 

 

 

 

Go to top