• heb
 • arab
 • eng

 

 בשני צידי סמל הליונס  העולמי

פרופיל של אריות

המסמלים את התייחסות התנועה לעבר ולהווה גם יחד -

אחד מביט אחורה בגאווה והאחר מביט קדימה בתקווה.

במצורף הכנו קובץ של עיקרי החלטות

מהועידה ה-9 שהתקיימה ב-1968

(חלק מהחלטות הועידות לא אותר ולא נכלל במסמך זה).

אנו מקווים שהחלטות אלה,

שיש בהם נגיעה בהיסטוריה של ליונס ישראל,

יגרמו לנו:

- להיות גאים באלה שהובילו והנהיגו את ליונס ישראל.

- להביט קדימה בתקווה להנהגה העתידית של הארגון.

 נצל"ש ישראל נוחם                                      נצל"ש כרמלה בר-נוי

ועדת ההיסטוריה של ליונס ישראל

הועידה הארצית ה-9

הנציב: ד"ר י' ליטמנוביץ ז"ל  (1968-1969)

1.   הועידה ממליצה לייעל ולשפר את ביטאוני תנועת ה"ליונס" בארץ ולפרסם בתדירות רבה יותר. תיבדק האפשרות להוציא ביולטין חודשי.

2.   הועידה ממליצה לנציבות החדשה להתמיד בטיפוח יחסי הציבור של תנועת ה"ליונס" בישראל, למען הבא את דבר התנועה להמוני העם.

3.   הועידה מטילה על הנציבות ועל הנהלות המועדונים לנקוט דרכי עבודה בה ישותפו בצורה נאותה ויעילה כל "ממלאי התפקידים לשעבר" הן בנציבות והן במועדונים, וזאת במסגרת גוף נפרד.

4.   הועידה מחליטה כי הנציבות תמנה יו"ר נפה באזור ירושלים, וזאת במגמה להביא לידי הקמתם של מועדונים נוספים בירושלים ובסביבתה.

5.   הועידה מחליטה להמשיך בפעילות נמרצת למען העיוור במסגרת ובדרכים שתראה לנציבות.

6.   הועידה קוראת לכל המועדונים להושיט יד בהקמת גוף מתאם לשיתוף פעולה בין כל מועדוני השרות בישראל.

7.   הועידה ממליצה בפני הנציבות למצוא את הצורה הנאותה לחוג את יובל העשור לקיום מועדוני "ליונס" בישראל.

הועידה הארצית ה-10

הנציב: דניאל אוסטשינסקי (1969-1970)

1.   הוועידה מציינת בצער כי זה מספר שנים לא זכה מחוז 356 לביקור הנשיא הבינלאומי כנהוג בשנים הקודמות, וקוראת לארגון ה"ליונס" הבינלאומי לתקן את המעוות.

2.   הוועידה קוראת להנהלת ארגון ה"ליונס" הבינלאומי לזמן בישראל את ישיבת מועצת המנהלים של הארגון.

3.   הוועידה ממליצה לנציבות הנבחרת להתמיד בטיפוח יחסי הציבור של תנועת ה"ליונס" בישראל למען הבא את דבר התנועה להמוני העם.

4.   הוועידה מטילה על הנציבות ועל הנהלות המועדונים לנקוט דרכי עבודה בה ישותפו בצורה נאותה ויעילה כל ממלאי התפקידים לשעבר, הן בנציבות והן במועדונים.

5.   הוועידה קוראת לחברי ה"ליונס" להביא את דבר מדינת ישראל בעמים בכל הדרכים האפשריות ובכללן הזמנת סיורים של חברי ה"ליונס" מכל העולם לישראל, הופעות במועדונים בחו"ל על ידי חברים היוצאים לביקורים מחוץ לישראל וכדומה.

6.   הוועידה מביעה תמיהה, תדהמה וזעם על אשר נשיא מועדון "ליונס" ברמת עמון, בניגוד לכללים המקודשים של ה"ליונס" הבינלאומי, מצא לנכון לשאת את שם הארגון לשווא לצורך הפצת תעמולה פוליטית כוזבת ומשמיצה על ידי משלוח מכתבי שטנה אל נציבי המחוזות בעולם. הוועידה קוראת לכל חברי "ליונס" בעולם להיחלץ למאמץ חיובי על מנת לפתור בעיות בינלאומיות ברוח מתינות, הבנה הדדית וקרוב לבבות תוך הדברות ישירה בין הצדדים ולהניע את ממשלותיהם לפעול ברוח זו.

7.   הוועידה ממליצה כי הנציבות תביא בפני המרכז הבינלאומי הצעה בדבר קביעת יום בשנה כיום השלום הבינלאומי מטעם תנועת ה"ליונס" והדרך בה יוחג.

הועידה הארצית ה-12

הנציב: טוביה סיני ז"ל (1972-1973)

1.   הועידה קוראת לנציבות לפעול לשיקומם ולהקמתם של מועדוני ליונס מעבר לקו הירוק וזאת על מנת לטפח הבנה עם תושבי אותו אזור.

2.   הועידה קוראת למרכז הליונס הבינלאומי לקיים את כנסיו מפגשיו רק באותן הארצות בהן יש אפשרות להשתתפות חופשית לכל חברי ה"ליונס".

3.   הועידה קוראת למנהיגי שני הגושים, המתכנסים עתה במוסקבה, לפעול למתן היתר יציאה ליהודי ברית המועצות, הרוצים בכך, לעלות לישראל.

4.   הועידה מחייבת את הנציבות להדק את יחסיה עם המועדונים השונים ועם הליונס הבינלאומי במגמה לקדם את המחוז על ידי הכוונה והדרכה שוטפת למועדונים ולהביא לידי קרוב ושיתוף פעולה בין המועדונים השונים. הועידה קוראת לנציב המחוז הנבחר ולסגניו לבקר במועדונים מספר פעמים רב ככל אפשר במשך השנה על מנת לשמור על קשר חי אתם.

5.   הועידה ממריצה את הנציבות לפעול להקמת מועדונים חדשים במקומות בהם אין מועדונים קיימים ולחתור לקיום 30 מועדונים לפחות עד לוועידה הבאה וזאת במגמה שישראל תהווה מחוז מלא במשמעות תקנות הליונס הבינלאומי.

6.   הועידה קוראת למרכז הליונס הבינלאומי ומזמינה אותו לקיים בישראל ישיבות ההנהלה העולמית וכנסים אזוריים או בינלאומיים של הליונס. במיוחד מוצע לקיים בירושלים, בירת הנצח, כנס מועדוני הבירות של הליונס הבינלאומי.

7.   הועידה ממליצה בפני מועדוני הליונס בעולם כולו לנטוע עצים ביער הליונס בישראל ולבטא על ידי כך את רוח השלום הבינלאומי.

הועידה הארצית ה-13

הנציב: מיכה האפט (1973-1974)

1.   הכנס תומך בהקמת אגודה לאומית למלחמה במחלות לב.

2.   הועידה מחליטה להציג את מועמדותו של ליון יצחק אדלסבורג לבחירות בועידת הליונס הבינלאומית שתתקיימנה ב1974- לתפקיד מנהל בין-לאומי – מדרום מערב אסיה ומאפריקה.

3.   הנציבות מוזמנת להקים צוות חשיבה שישמש גוף מייעץ לידה.

4.   הנציבות נקראת להעלות את רמת המנהל במועדונים ולדאוג לשם כך להדרכתם והנחייתם של הנוגעים בדבר.

5.   המועדונים נקראים להרחיב את הפעילות לנטיעת עצים בחורש הליונס ולהעלותו ממעמד של "חורש" למעמד של "יער".

6.   המועדונים יקדישו השנה תשומת לב ופעילות מיוחדת להגברת הכרת הליונסיזם בישראל והרמת קרנו.

הועידה הארצית ה-14

הנציב: אהרון רבינוביץ ז"ל (1974-1975)

1.   על הנציבות למנות ועדה של אנשי מקצוע שמתפקידה יהיה להכין הצעה לתקנות המועדונים ולנציבות לפי המתכונת הבינלאומית.

2.   ל-4 התפקידים (נציב ו-3 סגנים) לא יבחר יותר מנציג אחד מאותו המועדון.

3.   א. על הנציבות להרחיב את היקף שטחי פעולתה במסגרת המועדונים, ארצית ובינלאומית.

ב. כדי לאפשר בצוע משימה זו, רשאית הנציבות להעסיק מנגנון כח-אדם בשכר, בהתאם לצורך ולפי שקול דעתה.

4.   הועידה מביעה את מורת רוחה על אדישות ושוויון הנפש של ארגון הליונס הבינלאומי לנוכח פגיעות בזכויות אדם ובמעשי זוועה.

5.   הועידה קוראת לנציבות הנכנסת לתת דעתה לבעיית מניעת עבריינות ע"י פעילות מונעת בקרב נוער השוליים.

6.   הועידה ממליצה לכל המועדונים במחוז לאמץ את נוסח תפילת הפתיחה של מועדון ירושלים.

7.   הועידה קוראת וממליצה לחברים במועדונים שכבר מילאו תפקידים בהנהלת מועדונים, לחזור ולקבל על עצמם פעם נוספת תפקידים בהנהלה בהתאם לצורך.

8.   הנציבות מתבקשת לסייע למועדונים בארץ בטפול בפניות אליהם ממועדונים בחו"ל (התכתבות בלועזית וכו').

9.   על הנציבות והמועדונים להרבות בקיום מגעים עם גורמים בינלאומיים וחברי ליונס בחו"ל בנושא "זכויות האדם" בכל אתר.

10. הועידה ממליצה בפני הנציבות והמועדונים להרחיב פעילותינו בשטח התרבות והסעד ולהסתייע לשם כך בנשי החברים. כן יש לשאוף שנציגינו יהיו חברים במוסדות הסעד העיקריים במדינה.

11. ממליצים בפני הנציבות לקבל מהמועדונים את ההצעות להחלטות בוועידה שנתית, (כשבועיים-שלושה) לפני הוועידה כדי לאפשר הפצת החומר ולימודו לקראת הועידה.

הועידה הארצית ה-16

הנציב: השופט אהרון מ' שמחה ז"ל (1976-1977)

1.   ערי פיתוח

הועידה מחליטה, כי השנה הקרובה תעמוד בסימן פעילות מוגברת בערי הפיתוח וממליצה, כי כל מועדון יאמץ עיר פיתוח במגמה להקים מועדון "ליונס" באותה עיר פיתוח.

הועידה ממליצה, כי כל מועדון מאמץ יסייע במימון ההוצאות של המועדון המוקם על ידו בעיר הפיתוח, במידת הנדרש, באופן שמועדון זה יגיע לעצמאות באופן הדרגתי.

2.   שכונות ופרברים

הועידה ממריצה את המועדונים לפעול בשכונות ובפרברים שבתחום עריהם, במיוחד בקרב הנוער.

3.   שיתוף פעולה עם מועדוני שירות אחרים

הועידה רואה בברכה שיתוף פעולה עם מועדוני שירות אחרים להשגת מטרות ציבוריות, לאומיות, וחברתיות ומעודדת המועדונים לנקוט יוזמה לתכלית זו.

4.   יחסי ציבור

הועידה ממליצה לפעול להגברת מודעות ה"ליונס" בציבור הרחב ובין השאר:

א. להודיע קיום מפגשי המועדונים בשילוט בערים ובפרסומים.

ב. לחדש ולהקים את סמלי הליונס במבואות הערים.

5.   ועדת הדרכה ומעקב

הועידה ממליצה, כי הנציבות תמנה ועדת הדרכה ומעקב אשר מתפקידה יהיה להדריך את נושאי התפקידים במילוי תפקידיהם, להנחות את המועדונים בבעיות נוהל ולעקוב אחרי מילוי החלטות הועידה על מנת לוודא קיומן.

6.   החלטות ועידות קודמות

הועידה מטילה על הנציבות לשקוד על מילוי החלטות הועידה הקודמת אשר לא מצא ביטוי בהחלטות אלו.

7.   הועידה הבאה

הועידה רושמת לפניה הצעת חברי מועדון נהריה, כי הועידה הבאה בשנת 1977 תתקיים בנהריה ומבקשת כי הנושא יידון ע"י הנציבות.

הועידה הארצית ה-18

הנציב: עו"ד משה הרצוג (1977-1978)

1.   הועידה שולחת ברכות להחלמה מלאה ומהירה, למשנה הראשון לנציב ליון חנניה רצ'קובסקי. הועידה מודה לו על פעילותו הרבה במשך שנים למען הליונס ומחליטה על זכותו לקבלת תפקיד הניצב לשנת 79/80. במידה ומצב בריאותו לא יאפשר לו זאת - ניתנת לו האפשרות להודיע על אי קבלת התפקיד 3 חודשים לפני תאריך הועידה הארצית הבאה. במקרה שחנניה רצ'קובסקי ימלא תפקיד הנציב כנ"ל, ישארו כל נושאי התפקידים על כנם לשנה אחת נוספת.

2.   הועידה שולחת ברכות לאסירי ציון הכלואים והנאבקים להגיע לחוף מבטחם במדינת ישראל ומחזקת את ידי הסובלים בארצות ערב ובגלויות האחרות ומאחלת להם להגיע למחוזחפצם בישראל.

3.   הועידה פונה לכל חברי ליונס ישראל על ידי הצירים הנוכחים בוועידה להתלכד לרעיון הליונס בישראל ולהגביר איש איש את פעילותו, במועדונו.

5.   הועידה ממליצה על הטלת תפקיד מיוחד על אדם נבחר ע"י הנציבות אשר יטפל בהקמת מועדונים חדשים ויטפל במועדונים שנסגרו.

הועידה הארצית ה-19

הנציב: יהודה שחור ז"ל (1978-1979)

1.   הועידה הארצית שולחת את ברכותיה לנשיא מדינת ישראל מר יצחק נבון, לראש ממשלת ישראל מר מנחם בגין, לנשיא מצרים מר אנואר א-סאדאת, לנשיא ארצות הברית מר ג'ימי קרטר – יוזמי ומביאי השלום באזור המזרח התיכון.

2.   הועידה שולחת ברכותיה למועדון ליונס בקהיר ומקווה לקיים עמו קשרים אמיצים ושתוף פעולה בזמן הקרוב ביותר.

3.   הועידה מחליטה על הקמת חוג של נציבי מחוז לשעבר אשר מטרתו להגיש עזרה לנציבות המחוז לפעולתה.

4.   הועידה הארצית מחליטה:

א. המשנה הראשון לנציב המחוז מתקדם אוטומטית בתפקידו ומוכרז כנציב המחוז.

ב. המשנה השני לנציב המחוז מתקדם אוטומטית בתפקידו ומוכרז כמשנה ראשון לנציב המחוז.

ג. המשנה השני והמשנה השלישי לנציב המחוז ייבחרו ע"י הועידה הארצית מדי שנה.

הועידה הארצית ה-20

הנציב: חנניה רצקובסקי ז"ל

1.   הועידה ממליצה על עריכת אירועים במסגרת המועדונים לרגל יובל ה20- של מועדוני הליונס בישראל.

2.   כדי להגביר תודעת הליונס בציבור יש להקפיד על שימוש בסמלים, תוויות למכוניות ושלטים וכן על מתן פרסום על פעילויות המועדונים.

3.   הועידה ממליצה על הקמת ארכיון מרכזי של הליונס בישראל.

4.   הועידה ממליצה למנות ועדה שמתפקידה לדאוג להוצאה לאור של רבעון ושנתון למחוז.

5.   הועידה מטילה על הנציבות לבדוק כדאיות הקדמת הועידה השנתית לחודש מרס-אפריל.

6.   הועידה פונה לכל חברי הליונס בעולם לתת עזרתם לשחרור אסירי ציון ברוסיה ושחרור בני הערובה האמריקאים באירן.

הועידה הארצית ה-22

הנציב: ברנרד ויטנברג ז"ל (1981-1982)

1.   הועידה פונה למרכז הבינלאומי לגנות את האנטישמיות הגוברת בעולם וכן לגנות כל גזענות מכל מין וסוג שהוא.

2.   הועידה מציינת בסיפוק את קיום מחנה הנוער הבינלאומי הראשון בישראל ומברכת את פעילי המפעל על דבקותם ומסירותם במטרה זו.

3.   הועידה תראה בעין יפה את קביעת מסגרת לציון איש מופת מטעם הליונס, לא חבר ליונס, כהוקרה על פעילותו בהתאם לעקרונות הליוניזם.

4.   הועידה מביעה את הערכתה לפעילי מפעל ההתראה הרפואית ופונה לכל חברי הליונס במחוז להצטרף כחברים במסגרת ההתראה הרפואית וכן לשמש כשגרירי רצון טוב להפצת התועלת שבמפעל חשוב זה.

5.   הועידה ממליצה על הקמת קרן הנציב לאירועים מיוחדים בעלי חשיבות מיוחדת לתנועת הליונס. הנציב יכין הצעה לפעולת הקרן ויביא אותה בפני מושב הנציבות לאישורו.

6.   הועידה מציעה לנציבות 1982/83 לעשות כל מאמץ לקרב את המועדונים הבלתי פעילים ולשלבם במסגרת המחוז.

הועידה הארצית ה-24

הנציב: אברהם ברמן ז"ל (1983-1984)

1.   הועידה מאשרת שינוי תקנון הליונס בישראל בדבר משנים לנציב והוספת תפקיד משנה רביעי לנציב.

בכל ועידה שנתית יועמדו לבחירה (החל מהקדנציה הקרובה) המשנה השני, השלישי והרביעי בלבד. ואילו המשנה הראשון והשני בשנת העבודה החולפת, יקודמו בתפקידם כבעבר.

2.   הועידה ממליצה להקים ועדת ביקורת קבועה בנציבות המורכבת משלשה נציבים לשעבר, אשר כל אחד מהם יכהן כיו"ר הועדה ובכל ועידה שנתית יבחר חבר מחליף. סמכויות הועדה יוצעו לאישור ישיבת הנציבות הראשונה.

3.   הועידה מטילה על הנציבות ליצור מחדש קשר עם נציבים לשעבר, שפרשו מפעילות בתנועה, לקרבם ולהחזירם לעבודה ולדאוג לכך שהמועדונים יעשו כך לגבי נשיאים לשעבר.

הועידה הארצית ה-25

הנציב: ד"ר מוטי צבירן (1984-1985)

1.   הועידה ממליצה לבטל את סעיף 3 מהחלטות הועידה ה24-, בדבר משנה רביעי לנציב. בכל ועידה שנתית יועמדו לבחירה, המשנה השני והשלישי בלבד, ואילו המשנה הראשון והשני בשנת העבודה החולפת יקודמו בתפקידם, כבעבר.

2.   הועידה ממליצה בפני הנציבות הנכנסת להכין תכנית רב שנתית, (רצוי 3-5 שנים) להגדלת מס החברים והמועדונים תוך העמקת יחסי רעות שבין המועדונים.

3.   הועידה קוראת למועדונים להגביר את המעורבות של כל חבריהם, ע"י מינויים לתפקידים במועדון, תוך הימנעות ממינוי חוזר של בעלי תפקידים בעבר.

4.   הועידה מאשרת העברת שלט חורש הליונס בישראל ממקומו הנוכחי, לחניון דרך בורמה. כמו כן קוראת הועידה להגדיל את מספר העצים בחורש הליונס ע"י נטיעת עצים לרגל כל אירוע אישי או מועדוני של חברי הליונס בישראל.

5.   הועידה קוראת למרכז הליונס הבינלאומי, לשתף את מחוז 356 ישראל, בפורום האירופי, במקום הפורום האפרו אסיאני בעבר וזאת בהמשך להכרה, שישראל שייכת לפורום זה, בשוק המשותף, בספורט הבינלאומי ובזירות בינלאומיות אחרות.

הועידה הארצית ה-26

הנציב: מיכאל פרנק ז"ל (1985-1986)

1.   הועידה קוראת למרכז הליונס הבינלאומי לשיתוף סדיר ורצוף של מחוז 356 ישראל, בפורום האפרו-אסיאני שישראל שייכת לו.

2.   הועידה ממליצה בפני הנציבות הנבחרת ליזום פורום בינלאומי לנושא השלום אשר יתקיים בירושלים – שהיום הוא חגה – בחסות המרכז הבינלאומי.

3.   הועידה מעודדת קביעת מסגרת לציון איש מופת שאינו חבר מועדון ליונס כהוקרה על פעילותו בהתאם לעקרונות הליוניזם. איש המופת יבחר ע"י כל מועדון בהתאם להחלטתו.

4.   הוועידה חוזרת ומחליטה על ריכוז כל החומר התיעודי הארצי שבידי המועדונים ויחידים בארכיון המחוזי. כן  ממליצה הוועידה כי כל מועדון יקיים ארכיון משלו לגבי החומר התיעודי של המועדון. ביצוע סעיף זה והאחריות לניהול ספר פרטיכלים באחריות מזכיר הנציבות.

5.   ועידת המחוז מיפה כוחם של נציגיה לועידה הבין-לאומית להצביע בעד מתן זכות מלאה לנשים להימנות כחברות שוות זכויות בארגון.

6.   הועידה מברכת את מועדוני הליוניסטיות על פעילותן הברוכה.

7.   הועידה קוראת למרכז הבינלאומי להקפיד שמחנות חילופי הנוער הבינלאומיים יהיו פתוחים לבני כל האומות ללא הפליה. כמו-כן ממליצה הועידה שתנתן אפשרות לילדים נכים להשתתף במחנות נוער.

8.   הועידה ממליצה בפני הנציבות הנכנסת לקיים מחנה נוער בארץ בקיץ 1987.

הועידה הארצית ה-27

הנציב: יהושע (שוקה) תמיר (1986-1987)

1.   הועידה קוראת לשילוב קונסטרוקטיבי של כל הנצל"שים תוך ניצול נסיונם הליוניסטי וקשריהם הרחבים בארץ ובחו"ל, ופונה לנצל"שים להרתם לפעולה זו.

2.   הועידה קוראת למועדונים להגביר המעורבות של כל חבריהם ע"י הפעלתם במסגרת המועדונים.

3.   הועידה ממליצה בפני המרכז הבינ"ל לבחור בנצל"ש יצחק אדלסבורג כדירקטור בינלאומי מטעם המחוז הגיאוגרפי אליו משתייך מחוז 356. במקרה הצורך יכונן הנציב ועדה לקידום וטיפול בנושא.

4.   הועידה מחליטה כי הצעות להחלטות בוועידה הארצית חייבות להיות מוגשות לועדת ההחלטות לפחות 30 יום לפני מועד הועידה. הצעות חדשות ומיוחדות אשר תועלינה במהלך הועידה תועברנה לנציבות הנבחרת ותטופלנה על ידה.

5.   הועידה ממליצה בפני הנשיא הבינ"ל ליזום פורום בינלאומי לנושא השלום אשר יתקיים בירושלים בחסות המרכז הבינלאומי ובהשתתפות המחוזות של אזור הים התיכון וכל המחוזות אשר יש להם עניין בכך.

6.   הועידה חוזרת ומחליטה לחייב כל חבר "ליונס" במחוז לתשלום דולר אחד בשנה לקרן הליונס הבינלאומי (L.C.I.F.). תשלום זה ייגבה ע"י כל מועדון כחלק מדמי החבר לנציבות. הנציבות תעביר הסכומים שייגבו במרוכז למרכז הבינ"ל.

7.   הועידה ממליצה שהמועדונים ידווחו במהלך שנת הפעילות על פעולות ודרכי גיוס של אמצעים במסגרת האירועים המאורגנים ע"י המועדונים ועל המטרות שלהן הוקצו האמצעים הנ"ל. כמו כן על פעולות אחרות שנעשו ע"י מועדונים למטרות קהילתיות שלא ע"י תרומת כספים. כל זאת מבלי לפגוע בריבונותם של המועדונים לגייס אמצעים ולהקצותם למטרות שהם מוצאים לנכון ובהתאם למטרות הליונס. על סמך דיווחים אלה של המועדונים תגבש הנציבות קו מנחה לפעילות של מועדונים קיימים וחדשים.

הועידה הארצית ה-28

הנציב: שמשון זלביגר (1987-1988)

1.   הועידה קוראת לשילוב קונסטרוקטיבי של כל הנצל"שים תוך ניצול נסיונם הליוניסטי וקשריהם הרחבים בארץ ובחו"ל, ופונה לנצל"שים להרתם לפעולה זו.

2.   הועידה קוראת למועדונים להגביר המעורבות של כל חבריהם ע"י הפעלתם במסגרת המועדונים.

3.   הועידה ממליצה בפני המרכז הבינ"ל לבחור בנצל"ש יצחק אדלסבורג כדירקטור בינלאומי מטעם המחוז הגיאוגרפי אליו משתייך מחוז 356. במקרה הצורך יכונן הנציב ועדה לקידום וטיפול בנושא.

4.   הועידה מחליטה כי הצעות להחלטות בוועידה הארצית חייבות להיות מוגשות לועדת ההחלטות לפחות 30 יום לפני מועד הועידה. הצעות חדשות ומיוחדות אשר תועלינה במהלך הועידה תועברנה לנציבות הנבחרת ותטופלנה על ידה.

5.   הועידה ממליצה בפני הנשיא הבינ"ל ליזום פורום בינלאומי לנושא השלום אשר יתקיים בירושלים בחסות המרכז הבינלאומי ובהשתתפות המחוזות של אזור הים התיכון וכל המחוזות אשר יש להם ענין בכך.

6.   הועידה חוזרת ומחליטה לחייב כל חבר "ליונס" במחוז לתשלום דולר אחד בשנה לקרן הליונס הבינלאומי (L.C.I.F.). תשלום זה ייגבה ע"י כל מועדון כחלק מדמי החבר לנציבות. הנציבות תעביר הסכומים שייגבו במרוכז למרכז הבינ"ל.

7.   הועידה ממליצה שהמועדונים ידווחו במהלך שנת הפעילות על פעולות ודרכי גיוס של אמצעים במסגרת האירועים המאורגנים ע"י המועדונים ועל המטרות שלהן הוקצו האמצעים הנ"ל. כמו כן על פעולות אחרות שנעשו ע"י מועדונים למטרות קהילתיות שלא ע"י תרומת כספים. כל זאת מבלי לפגוע בריבונותם של המועדונים לגייס אמצעים ולהקצותם למטרות שהם מוצאים לנכון ובהתאם למטרות הליונס. על סמך דיווחים אלה של המועדונים תגבש הנציבות קו מנחה לפעילות של מועדונים קיימים וחדשים.

הועידה הארצית ה-29

הנציב: רפאל סוסקין ז"ל (1988-1989)

1.   הועידה מציעה וממליצה לנציב הנכנס להפיץ מחדש בין המועדונים את נוסח התקנון הבינלאומי בעברית על מנת להרחיב את ידיעת החברים בנושא.

2.   הועידה ממליצה לנציב לחזור לנוהג שהיה בעבר, ולהוציא אגרת חודשית לחברים, במטרה ליידעם בנעשה במועדונים בארץ, ולהמריצם לפעילות ברוח הסיסמה: "ליון מודע הוא ליון פעיל".

3.   הועידה קוראת לחברי הליונס בישראל להתגייס למבצע מיוחד של חגיגות השלושים לקיום הליונס בישראל שיחול במרץ 1990, ומבקשת מהנציב להקים ולהפעיל ועדה מיוחדת לנושא זה, שתדון ותחליט בנושאים כגון: אירועים, חלוקת מלגות, או ביטויים אחרים בחג השלושים.

4.   הועידה קוראת לנציב לרכז את תאריכי הפעילויות המרכזיים של המועדונים במחוז ולהביאם לידיעת כל נשיאי המועדונים, במטרה לאפשר שיתופם באירועים של המועדונים השונים ולמנוע עד כמה שניתן כפילויות.

5.   הועידה מחליטה כי מבקר הנציבות החל משנת העבודה 90/91 ואילך, יוצע ע"י הנציב ויאושר ע"י הועידה הארצית.

הועידה הארצית ה-30

הנציב: כדורי דהאן (1989-1990)

1.   א. הועידה מברכת את מועדוני הנשים ליונסס על פעילותן הברוכה ועל הרחבת שורותיהן ומבקשת לעודד אותן להגדיל את מספר המועדונים ולהרחיבם.

ב. כאות הוקרה והערכה למועדוני הנשים ליונסס בארץ, ופעולתם הברוכה מחליטה הועידה לאפשר להם להצביע ולהשתתף כחברות שוות זכויות בוועידה.

על חובת התשלום לנציבות של חברות הליונסס, יוחלט בעתיד.

2.   הועידה מאשרת רישום הנציבות כעמותה נפרדת ועצמאית, אשר תהיה זכאית לערוך ולקיים מפעלים כספיים משלה ולטובת המחוז.

3.   בעקבות המלצת הועדה המיוחדת, שמונתה ע"י הנציב כדורי דהאן, ובמגמה להגדיל מפעלי איסוף כספים ארציים וכן לחזק ולהרחיב את התמיכה והסיוע במפעלים הקיימים ליד הנציבות, ממליצה הוועידה לנציב המחוז – למנות חבר נאמנים למפעלים הללו מקרב אנשי ציבור שאינם חברים במועדוני המחוז. חבר נאמנים זה יהיה נתון לפיקוחו של הנציב ומבקר הנציבות.

4.   הועידה ממליצה על שיתוף פעולה בין האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל ועידוד מפגשים בין מועדוני הליונס היהודים והערביים. הוועידה ממליצה כי הנציבות תקים ועדה שתטפל בדרכים הנאותות לשיתוף פעולה כזה וכן תדאג לתוספת השפה הערבית בסמלי הליונס בארץ.

5.   הוועידה קוראת למרכז הבינלאומי לשתף את מחוז 356 (ישראל) בפורום האירופי – במקום הפורום האפרו-אסיאני עד כה – וזאת בהמשך להכרה שישראל שייכת לפורום זה בשוק המשותף, בספורט הבינלאומי ובזירות בינלאומיות אחרות. ועוד – ובעיקר – נוכח העובדה שבמשך שנים נמנע מנציגי המחוז להשתתף בוועידות הפורום, שהתקיימו במדינות אסיה (הודו, סרילנקה, בנגלדש, פאקיסטאן וכו') מטעמים פוליטיים ברורים ולמרות חוקת הפורום המחייבת אבטחת גישה חופשית (FREE ACCESS) להשתתפות כל הליונס במדינות האזור.

6.   הוועידה מעריכה את פעולות קרן העזרה הבינלאומית של ליונס L.C.I.F., וקוראת לחברים להמשיך בתרומות לקרן.

7.   הוועידה מברכת את הוצאת ביטאון "הליונס שלנו" ומבקשת לבחון את האפשרות שכל מועדון ישתתף בסכום מסויים לשנה בהוצאתו.

הועידה הארצית ה-31

הנציב: יוסי דרור (1990-1991)

1.   הוועידה הארצית ה-31 של מועדוני ליונס ישראל (מחוז 356) מברכת את ממשלת ישראל על "מבצע שלמה", אשר העלה לישראל את גולת אתיופיה, כצעד הומניטרי, בשטח הצלת יהודים ממצוקה, איחוד משפחות והחזרת יהודי גולה עתיקה זו לחיק המולדת.

2.   הוועידה פונה לכל המועדונים לשקוד על הגדלת מספר החברים ולתת ידם ליסוד מועדונים חדשים.

3.   הוועידה חוזרת וקוראת למרכז הבינלאומי, לזרז את תהליך שילוב מחוז 356 (ישראל) בפורום האירופי.

4.   הוועידה ממליצה לנציב הנבחר להגביר את הפעילות ההסברתית במטרה להביא את דבר הליונס לציבור הרחב, תוך הדגשת הפעילות הברוכה והחשובה בקהילותיהן. הוועידה תראה בעין יפה את המשך הוצאת ביטאון "הליונס שלנו".

הועידה הארצית ה-32

הנציב: אלי אשרי (1991-1992)

1.   הועידה מקדמת בברכה את החלטתן של חברות מועדוני הליונסס בישראל להפוך ולהיות למועדוני ליונס מן המניין ולהשתלב כחברות שוות זכויות במשפחת הליונס בישראל ובעולם.

2.   ... הועידה קוראת לחברים להקפיד על ענידת הסמלים והשימוש בהם במכונית, ולהגביר מעורבות החברים בפעילות קהילתית תוך הדגשת נושאי קליטת העלייה.

3.   הועידה קובעת כי השם המדוייק בעברית של ארגון הליונס הבינ"ל הוא: "האיגוד הבינלאומי של מועדוני הליונס" (הליונס הבינלאומי).

4.   הועידה מבקשת לעודד כניסתן של נשים חברות לתפקידים אחראים בנציבות, כגון: יו"ר ועדות, יו"ר נפות ונציב מחוז.

5.   הועידה קוראת להחזיר עטרה ליושנה בהגדרת התפקידים בנציבות: נציב המחוז, משנה ראשון לנציב, משנה שני לנציב ומשנה שלישי לנציב. המשנה הראשון הוא מ"מ הנציב.

6.   הנציב ימנה את ראשי האזורים במינוי אישי שלו והמינוח של ראשי נפות יתבטל.

הועידה הארצית ה-33

הנציב: נתן דקל (1992-1993)

1.   הועידה חוזרת וקוראת למרכז הבינלאומי לזרז את תהליך שילוב מחוז 356 – ישראל בפורום האירופי.

2.   הועידה חוזרת וקוראת לחברי הליונס בישראל להגדיל תרומותיהם לנטיעת עצים ביער הליונס ולטפח אירועים וביקורים ביער.

3.   א. עקב החלטת המרכז הבינ"ל של הארגון לראות בשנת 1993/4 כשנת השיא במאמץ לגיוס כספים למלחמה בעיוורון (S.F.), קוראת הועידה לכל המועדונים להגביר את תרומתם למטרה זו ובשיעור שלא יפחת מ10- $ לחבר.

ב.  כמו כן קוראת הועידה לחברים להצטרף לקבוצת חברי ה- M.J.F..

4.   א. הועידה מחייבת את הנציב הנכנס להגיש בכתב, לאישור בישיבת הנציבות הראשונה שלו, הצעת תקציב לשנת כהונתו.

ב.  הועידה חוזרת ומחייבת כל נציב יוצא לכלול בסדר היום בישיבת הנציבות הראשונה של הנציב הנכנס דו"ח בכתב של המבקר ודו"ח הגזבר, המתייחסים לשנת כהונתו.

5.   הועידה חוזרת וממליצה בפני הנציב על הקמת ועדה למעקב אחר החלטות הועידה ה-33 וקודמותיה.

6.   הועידה מחייבת את הנציב לשלוח פרוטוקולים מישיבות הנציבות והועידה וכן זימון לכל אירוע שיוזמת הנציבות לכל נשיאי המועדונים והנציבים לשעבר.

7.   כדי לשפר, ליעל ולפקח על ביצוע תשלומי דמי החבר למרכז הבינ"ל, החליטה הועידה, כי מכאן ולהבא יעשה התשלום לבינ"ל ע"י כל מועדון באמצעות גזבר הנציבות.

הועידה הארצית ה-34

הנציב: רמי ארד (1993-1994)

 1. הועידה קוראת להידוק יחסינו עם מוסדות הפורום האירופי והגברת השתתפותנו בפעולותיו      האיזוריות.
 2. הועידה ממליצה על הידוק הקשר בין המועדונים ועריכת פעולות משותפות (בין מועדוניות),       לרבות פעולות ארציות (מחוזיות) לעתים מזומנות, להגברת המעורבות של החברים בפעילות           הליוניסטית.
 3. הועידה ממליצה לפעול לכך כי משלחות של הנציבות תבקרנה בכל פעילויות המועדונים, לפי      תכנית ובכל פעם משלחת בת 3-4 משתתפים – ובעדיפות ראשונה לביקור במועדונים הזקוקים    לעזרה והדרכה.
 4. הועידה ממליצה לקיים בנציבות מזכירות טכנית קבועה ובלתי משתנה, שתסייע בארגון             העבודה השוטפת ומייפה את כוחו של הנציב הנכנס להביא הצעה מעשית בנדון לדיון בישיבת     הנציבות הראשונה בקדנציה החדשה.
 5. הועידה ממליצה לפני הנציב הנכנס למצוא מקום קבע לארכיון הנציבות ולהעסיק מזכיר או       מזכירה קבועים לכך, בהתנדבות.

הועידה הארצית ה-35

הנציב: ישראל נוחם (1994-1995)

1.   הועידה מאשרת להוסיף בלוגו של הנציבות את השפה הערבית.

2.   הועידה מחליטה כי כל חבר או חברה הרשומים במרכז הבינ"ל ישלמו דמי חבר לנציבות.

3.   הועידה מחזקת את ידיהם של העוסקים בפרויקט צמצום הפער החברתי וממליצה לכל להצטרף לפרויקט ולמצוא ספונסרים למימון חלק מעלות הפרויקט.

4.   הועידה ממליצה בפני המועדונים לבחור לפחות 2 מועמדים (נשיאים לשעבר) לאיוש תפקידים בנציבות. שמות המומלצים יועברו לנציב המיועד עד ליום הועידה הארצית.

5.   הועידה מחליטה ומטילה על הנציב לפנות למרכז הבינ"ל ולדרוש שינוי מספר המחוז, למספר שיתאים לאזור הגיאוגרפי אליו הצטרפנו – אירופה.

הועידה הארצית ה-36

הנציב: יצחק הראל (1995-1996)

1.   הועידה מברכת את העיר ירושלים במלאת לה 3000 שנה להיותה בירת ישראל ומטילה על נציב המחוז להעביר את ברכת הליונס לראש העיר.

2.   הועידה קוראת להידוק יחסינו עם מוסדות הפורום האירופי והגברת השתתפותנו בפעילויותיו האיזוריות.

3.   הועידה מחליטה כי פרויקטים נציבותיים יגובו במסגרת תקציב הנציבות בסעיף תקציבי מתאים.

הועידה הארצית ה-37

הנציב: אלי בן-יעקב (1996-1997)

1.   הוועידה הארצית שולחת ברכת הוקרה מיוחדת לנציגים בפורום האירופי שעזרו ועוזרים לנו במסגרות הפורום על תמיכתם בקידום הליונס בישראל ומחזקת ידיהם להמשך דרכם הליוניסטית.

2.   הוועידה מאשרת העלאת שיעור מס החבר לנציבות לסך 85 ש"ח לשנת העבודה 1997/8.

3.   הוועידה חוזרת ומאשרת החלטות של ועידות קודמות ונהלים שנקבעו בתקנון בקשר לביצוע תשלומים ומחייבת את הגזבר להקפיד על הביצוע.

4.   הוועידה מביעה הוקרה עמוקה לנצל"ש מיכאל פרנק על עזרתו הרבה במעקב אחר פעילות סדירה של המועדונים בנושאי הדיווח והתשלומים למרכז הבינלאומי זה 20 שנה ברציפות.

הועידה הארצית ה-38

הנציבה: רחל הרצוג (1997-1998)

1.   הועידה הארצית מברכת ומוקירה את בואם של: מנהל בינלאומי פאולו ברנרדי ממחוז 108, נצל"ש גוטר דיטר ממחוז 111 – ומבקשת כי כל אחד מהם יעביר את תודתנו למועדונו.

2.   הועידה ממליצה לנציבות ליונס ישראל ולמועדוני הליונס ליטול חלק פעיל בחגיגות שנת       ה-2000  תוך מתן דגש למקומות הקדושים לשלושת הדתות.

3.   הועידה ממליצה לנציב לפרסם את שם המועדון המארח את מועדון הנוער שיתקיים בשנת כהונתו כחלק מרשימת בעלי התפקידים בנציבות.

4.   הועידה ממליצה לממש את כל הזכויות והחובות הנובעים מהיותנו חברים פעילים בפורום האירופאי.

5.   הועידה מוקירה את פעילות ה- LCIF ועזרתה לנצרכים. הועידה שבה ומבקשת כי כל חבר יתרום 10$ לשנה למפעל חשוב זה.

הועידה הארצית ה-39

הנציב: מוטי נגור (1998-1999)

1.   הועידה מחליטה כי לצד נציב מחוז יכהנו: ממלא מקום לנציב ו-3 סגנים (שלישי, שני וראשון) שסדר קידומם יהא מהמספר הגבוה לנמוך.

2.   הועידה מחליטה כי מכאן ולהבא יאושרר קידומם של מ"מ ושני הסגנים הראשון והשני (אוטומטית) כלהלן:

א. ממלא מקום הנציב יאושר כנציב.

הסגן הראשון יאושרר כממלא מקום הנציב.

הסגן השני יאושרר כסגן הראשון.

ב. תפקיד הסגנים האחרים (שני ושלישי) יאושרו ע"פ בחירה של החברים בוועידה.

3.   הועידה מאשרת את הצעתו של ליון מ' גביש ומורה לנציב להקים ועדה בת 5 חברים שתגבש הצעות לנוסחאות מעודכנות של תקנון עמותת הנציבות והנהלים הטעונים עדכון, וזאת ע"פ הפרוט שהופיע בהצעה.

הועידה הארצית ה-40

הנציב: עזרא שמיר (1999-2000)

1.   הועידה חוזרת וקוראת לכל המועדונים להגביר את מאמציהם לייסד מועדונים חדשים ולבסס את המועדונים הקיימים במגמה להגביר את הפעילות למען הקהילה.

הועידה מביעה את הוקרתה ומודה למקימי המועדונים החדשים, הספונסרים, על פעילותם הברוכה, שולחת להם ברכת יישר כח ומחזקת את ידיהם.

2.   הועידה ממליצה להגביר את קשרי ההבנה והיחסים הטובים ההדדיים השוררים בין החברים לבין המועדונים ובין המועדונים לבין עצמם.

 

הועידה הארצית ה-41

הנציב: שמואל סנדלר (2000-2001)

1.   הועידה מאשרת, כי דמי החבר לנציבות יהיו 100 ש"ח לשנה, החל משנת הפעילות 2001-2.

2.   הועידה חוזרת ומאשררת החלטה קודמת לפיה היא ממליצה בפני כל נשיאי המועדונים והחברים בארגון לתרום סכום של לפחות 10$ לקרן L.C.I.F., מדי שנה בגין כל חבר.

3.   הועידה חוזרת וקוראת לכל המועדונים להגביר את מאמציהם לייסוד מועדונים חדשים ולבסס את הקיימים, על מנת להגביר את הפעילות הקהילתית. הועידה מודה למקימי המועדונים החדשים על פעילותם הברוכה ומחזקת את ידיהם.

 הועידה הארצית ה-42

הנציבה: כרמלה בר-נוי (2001-2002 )

1.   הועידה מאשרת את תקנון ליונס ישראל מחוז 128 שהוצג לבאי הועידה, ומבקשת מהקבינט המשך הטיפול ליישומו והעברתו לרשם העמותות.

2.   הועידה מאשררת שמועדוני הליונס הם אבני היסוד של הארגון בארץ ובעולם. המועדון סוברני לקבל החלטות במסגרת הנציבות.

3.   הועידה ממליצה לנציב הנכנס בעתיד, לשלוח לנשיאי המועדונים הנכנסים, את תכנית עבודתו מספר חודשים לפני כניסתו לתפקיד, במטרה שיוכלו להשתתף על פי יכולתם ורצונם, בתוכניות הנציבות הארצית.

4.   הועידה מאשרת כי מועמד למשרת נציב יהיה בעל הכישורים הבאים: –

א. חבר ליונס 4 שנים לפחות.

ב. כיהן כנשיא מועדון כהונה מלאה.

ג.  כיהן שנתיים נוספות בהנהלת מועדון בתפקידים שונים.

ד. המועמד הומלץ על ידי אחד המועדונים.

ה. המועמד מילא תפקידים בעבר כיו"ר אזור או גזבר, או חבר בועדה נציבותית בסיסית.

5.   הועידה ממליצה ומחזקת את הגברת הקשרים החבריים בין המועדונים ובין החברים למועדונים.

 

הועידה הארצית ה- 43

נציב: אוסאמה עלימי (2002-2003)

1.   הועידה מאשרת את הצעת ההחלטה של הנציב אוסאמה עלימי ושל ועדת התקנון בראשותו של עו"ד אלי אשרי כדלקמן:

1.1  העמותה תנהל את ענייניה הכספיים של נציבות הליונס בישראל.

1.2  כל חבר ליונס בישראל החפץ בכך יצטרף לעמותה. כל מי שאינו מצטרף ימשיך להיות כחבר ליונס באגוד הבינלאומי של מועדוני הליונס, יכול לבחור ולהיבחר.

1.3  התקנון כפי שהוצע ע"י הועדה בראשות עו"ד אלי אשרי מתקבל בשינויים הבאים:

1.3.1 חברי הקבינט המכהנים בעמותה, יכהנו כל עוד הם חברי הקבינט.

1.3.2 חברי הקבינט, לא יוכל לכהן בתפקידו, אלא אם הנו חבר בעמותה.

2.   הועידה ה-43 מאשרת ומזכירה כי מועדוני הליונס הנם אבני היסוד וזכות קיומו של האגוד הבינלאומי של מועדוני הליונס מחוז 128 ישראל.

המועדון סוברני בהחלטותיו, כפוף לנוהלי הליונס הבינלאומי ונציבות המחוז.

3.   הועידה מחייבת את נציב המחוז להגיש דו"ח כספי על שנת פעילותו.

הדו"ח יוגש ויופץ עד ישיבת הנציבות השנייה שלאחר תום שנת כהונתו.

4.   הועידה קוראת לנציבות לחסוך ולהקטין בעלויות התפעול, לחסוך בעלויות משלחות לועידות.

5.   הועידה ממליצה בפני הנציב להתייעץ בנשיאי המועדונים לפני מינוי יו"ר הועדות הנציבותיות.

 הועידה הארצית ה- 44

נציב: צביקה לובוביץ (2003-2004)

1.   הועידה מביאה את ברכתה לעיריית רמת גן המארחת את הועידה ה- 44 ולתושביה, בשנת    ה-87 של הארגון הבינלאומי של מועדוני הליונס.

2.   מחוז 128 ישראל מקדם בברכה ותומך פה אחד במועמדותו של מנהל בינלאומי לשעבר ניסים לוי ממחוז MD118 טורקיה, לתפקיד משנה לנשיא העולמי בשנת 2005.

 הועידה ה-45

נציב: גרי רוט (2004-2005)

1.   ל- LCIF יהיו רשאים להגיע בקשות באמצעות הנציבות, רק מועדונים ששילמו ל-,LCIF בהתאם להחלטות הועידה הארצית. בקשות של מועדונים חדשים - ידונו בנפרד.

2.   א. הועידה ממליצה לנציב המחוז כי בכל ועדות הנציבות יוצע מקום לנציג אחד לפחות מכל   אזור.

ב. הועידה קוראת למועדונים בנפות/אזורים להמליץ ולשלוח מועמדים למשנים בכל שנה.

3.   נשיא מועדון מכהן לא יוכל להיות חבר בקבינט של מחוז 128 וכן לא יו"ר ועדה נציבותית.

4.   הצבעות לבעלי תפקידים בנציבות תהיינה חשאיות ולא פומביות, כולל אישור מועמד יחיד לתפקיד.

5.   בפרוטוקול סיכום הועידה ירשם פרק עם שמות המועדונים, שם הנציב ושמות הנשיאים. פרק זה יהיה חלק אינטגרלי מסיכומי הועידה.

 הועידה ה-46

נציב: שמשון מרון (2005-2006)

1.   ליונס ישראל יתגייס, במסגרת פעילות מועדוניו, לגייס 100 אלף דולר במהלך שלוש השנים הבאות לטובת פרויקט ראיה תחילה  2 - SightFirst II.

2.   הועידה מאשרת קיום של פורום אירופה בישראל בשנת הנציבות 2009/10, בכפוף להצגת

תוכנית מגובשת, לרבות התייחסות תקציבית, לאישור הועידה ה-47.

התוכנית תוכן ע"י ועדה רחבה בראשותה של המשנה השני, ליון פנינה אפרתי, שתגיש מסקנות ביניים לקבינט, טרם יציאת המשלחת לפורום אירופה. הועידה מסמיכה את מ"מ הנציב - ליון מאיר פורת (בתפקידו כנציב המחוז לשנה הקרובה) להעלות לאישור פורום פורום אירופה הבא את קיומו של הפורום בארץ בשנת 2009/10.

3.   הועידה מאשרת כי העברות בין חשבונות הבנק של הקרנות הייעודיות השונות של הנציבות יאושרו ברוב של 75% של חברי הקבינט.

4.   הועידה מאשרת כי שימוש בתרומה שניתנה למטרה ייעודית ע"י התורם, חייבת להיות מנוצלת למטרה עבורה נתרמה.

 הועידה ה-47

נציב: מאיר פורת (2006-2007)

1.   הועידה מעלה על נס את פעילותה של הוועדה לתמיכה בלקויי ראייה ומניעת עיוורון ומציעה להרחיב את פעילותה בשנים הבאות.

2.   המשנים לנציב – למעט ממלא מקומו – ימונו ע"י הנציב כיו"ר אזורים ומידי שנה ייערך ביניהם סבב. המינוי יהיה תקף החל משנת הפעילות 2008 – 2007.

3.   חברים, ממועדונים המרוחקים מעל 60 ק"מ מגוש דן, ישלמו מחצית ממחיר ההשתתפות באירועים הנציבותיים הבאים: ישיבות נציבות וועידה שנתית"

4.   על כל נציב המסיים את תפקידו להגיש דו"ח כספי (הכנסות והוצאות) המתייחס לתקופת כהונתו. הדו"ח יוגש בישיבת הנציבות הראשונה של הנציב הבא"

5.   הוועידה ממליצה: הקבינט יקים צוות היגוי שמטרתו להמליץ על התוויית תוכנית רב-שנתית, ברמה הארצית, כשכל נציב יבצע חלק יחסי ממנה. התוכנית תוגש לאישור הועידה הבאה.

6.   לא יאוחר מ-חודש ימים ממועד ישיבת קבינט, תפיץ מזכירות הנציבות פרוטוקול, המכיל בין היתר את החלטותיה, לכל נשיאי המועדונים ובעלי התפקידים בארגון. נשיאי המועדונים יפיצו את הפרוטוקול לחברי המועדון בדוא"ל.

7.   הצעת הקבינט: קבינט ליונס ישראל ממליץ לתמוך במועמדותו של Eberhard J. Wirfs מגרמניה, לתפקיד משנה שני לנשיא הליונס הבינלאומי.

ליון Eberhard J. Wirfs   הוא ידיד ישראל, אשר פועל למען הארגון בישראל במסגרות הליונס הבינלאומי. ההחלטה תפתח אפשרויות חדשות להידוק היחסים של ליונס ישראל עם מועדוני הליונס בגרמניה ובאירופה.

 הועידה ה-48

נציב: שלום זכריה (2007-2008)

 1.   חבר ליונס המפר את קודי האתיקה והמשמעת בארגון, ינקטו נגדו צעדים, לאחר בדיקה בועדת האתיקה והחלטת הקבינט.

2.  בכל ועדה נציבותית המונה מעל 4 חברים (כולל היו"ר), יכולים להיות עד 25% חברים מאותו מועדון (לא כולל היו"ר בועדות המונות 2 או 3 חברים, יכול להיות רק חבר אחד מאותו מועדון (כולל היו"ר) .

3.   עם סיום עבודת כל ועדה נציבותיות, יסכם היו"ר שלה בתיק מסודר, את פעילות הועדה וייתן עותק ממסמך  זה לנציב ולמזכירת הארגון. מזכירת הארגון תהיה אחראית למסירת עותק זה ליו"ר הנבחר של הועדה, בשנה הבאה.

4.    ליונס ישראל יהפוך את אתר האינטרנט שלו לאתר נגיש לקהילה בקריטריונים הנדרשים לאתר נגיש, בכפוף ליכולת הכספית של הנציבות והיא יכולה להיות פרוייקט רב שנתי.

5._ מועמדים ל"איש השנה"/ארגון השנה, יוגשו רק בשם המועדונים.

6._ חבר מועדון לא יוזמן להשתתף בוועדה נציבותית, אלא לאחר תיאום עם נשיא המועדון שלו.

7.  כל ההחלטות המתקבלות בוועידות השנתיות של ליונס ישראל מחייבות את נציבי הליונס ואת המועדונים.

8. במהלך שנת הפעילות 2008/2009, ינוסח מחדש קוד האתי, תוך התאמתו לארגון מועדוני הליונס בישראל.

9.    הועידה ממליצה בפני נציב המחוז להקים ועדת מעקב וביצוע אחר החלטות ועידות קודמות. חברי הוועדה יהיו מקרב פורום הנציבים לשעבר.

הועידה ה-49

נציב: מרסל פרידמן (2008-2009)

1. שמות התפקידים של סגני הנציב בליונס ישראל יותאמו למקובל בליונס הבינלאומי:-
א) משנה ראשון ו-מ"מ לנציב. ב) משנה שני. ג)  משנה שלישי. ד)  משנה רביעי.

2. כל סוג של תיעוד שהוכן, נערך, הוצג או פורסם על ידי חבר רשום באחד ממועדוני הליונס בישראל, במסגרת פעילותו במועדון או בליונס ישראל, יעמוד לרשות כל חברי ליונס ישראל ללא תנאי וללא כל תמורה, לבצוע משימותיהם במסגרת הארגון ללא צורך בקבלת אישור מכל סוג. שמו של מכין החומר יוזכר בכל מקרה בו יבוצע שימוש.

3. 1. גזבר הנציבות יעדכן מידי רבעון כל מועדון, באמצעות משלוח מכתבים לאחראי על  כך,    ביתרת חובות המועדונים לליונס ישראל ולליונס הבינלאומי.

2.   מזכיר הנציבות יעדכן את המועדונים באותה הצורה, על דיווח המועדונים לליונס הבינלאומי.

4.    1.   קבלת הקוד האתי וקוד ההתנהגות, כפי שמוצגים בנספחים, אשר הוצגו ע"י נצל"ש עזרא שמיר בישיבת הנציבות השנייה, ונשלחו לעיונם של בעלי התפקידים במועדונים ובנציבות.

2.    הועידה מסמיכה את ועדת האתיקה להמשיך בהטמעה, תיקון ועדכון קוד ההתנהגות (כתוצאה מהערות, הצעות והמלצות שיובאו בפניה ע"י חברי הליונס בישראל).

3.   להקים ועדה מיוחדת אשר תדון ותציע לקבינט את סמכויות ועדת האתיקה בעתיד.

הועידה ה-50

נציבה: פנינה אפרתי (2009-2010)

 1. הוועידה שבה ומאשררת את הנאמר בתקנון הבינלאומי בדבר חובת מינוי יו"ר נפה (ZONE CHAIRMAN) בין יתר התפקידים שממנה נציב המחוז.

 2. כדי למנוע בעתיד חילוקי דעות בשמות בעלי התפקידים ולהתאימם למקובל בעולם, מאשרת הועידה את המינוחים הבאים: ראש נפה ייקרא – ZONE CHAIRMAN . ראש אזור ייקרא – REGION CHAIRMAN

 3. חבר שהופסקה חברותו עקב הפרת הקוד האתי לא יוכל להתקבל למועדון אחר במחוז או להימנות על המייסדים של מועדון חדש וזאת לתקופה של שלוש שנים לפחות.

 4. כל מועדון יעביר כל שנה ל – LCIF  סכום של  $15 עבור כל חבר מועדון וזאת למשך 3 השנים הקרובות.

 5. הועידה מאמצת את פתיחת יער הליונס הבינלאומי בחבל יתיר שבנגב, וממליצה לארגון בארץ ובחו"ל להכריזו כפרויקט ליוניסטי בינלאומי ומעודדת את חברי הליונס בארץ ובעולם להשתמש בתעודות עץ היער כתעודות לציון הוקרה והערכה למתנדבים מן הארגון ומחוצה לו.

6.  כל הוראה הנותנת לנציב המחוז לצרף חברים נוספים לקבינט, כבעלי זכות הצבעה – בטלה בזאת הן בנהלי ליונס ישראל והן בעמותת ליונס ישראל – והנציבות תפעל להעביר החלטה דומה בעמותת ליונס ישראל.

7.  הועידה מאשרת את הגדרת מבנה הקבינט ואת מתכונת ישיבות הנציבות, בהתאמה לחוקי הליונס הבינלאומי, כפי שנוסחו ע"י נציבת המחוז. ( הנוסח אושר בוועידה)

8.  הועידה מאשרת את השלבים ואת דרך העברת הניהול הכספי בין הקבינט היוצא והקבינט הנכנס, כפי שהוגדרו בהצעה בדבר העברת הכספים בין נציב לנציב ע"י נציבת המחוז. 9.  הועידה מאשרת את הצעת הנציבה שנועדה לאחד את ליונס ישראל והעמותה, להגדיר את השלבים ולוחות הזמנים לביצוע האיחוד, כולל עדכון התקנון וצירופם של כל חברי הליונס לעמותה. ( הנוסח אושר בועידה).10.  הועידה מאשרת את נוהל ג' 9 – עריכת בחירות במחוז, כפי שנוסח בידי ועדת קובץ הנהלים.

11. הועידה מאשרת את הנוסח המוצע ע"י הועדה המורחבת בדבר סמכויות, ייעוד והגדרת מטרות, הרכב ובחירה ומנגנון השינויים בקוד ההתנהגות ומסמיכה את הועדה להמשיך בפעילותה להטמעת קוד ההתנהגות בקרב חברי הליונס בישראל.

  

Go to top