• heb
  • arab
  • eng

התפילה לשלום היא פרי יוזמה של ליונס ישראל  

בתחילתו של כל מפגש ליוניסטי מקובל להקריא את התפילה לשלום בשפה העברית ובמידת הצורך גם בשפות נוספות
במפגשים ליוניסטיים בהשתתפות אורחים מכובדים מחו"ל, כגון ועידות שנתיות וכד', מקובל להקריא את התפילה גם בשפת האורחים.
לפני הקראת התפילה בתחילתו של מפגש ליוניסטי, קיים נוסח אחיד לפתיח:

"כנהוג וכמקובל במועדוני הליונס בישראל נִשא תפילה לשלום בארצנו ובכל אתר ואתר בעולם. הקהל מתבקש לקום."

היסטוריה

התפילה לשלום בעברית חוברה על ידי הנציבים לשעבר רפאל אבולעפיה ואהרן שמחה, ממועדון ירושלים, עוד לפני בחירתם לנציבים.
תאריך משוער לכתיבת התפילה בעברית – בתחילת שנות ה-60, עם הקמת הליונס בישראל.
כוונתם בחיבור התפילה, היה לפעול לקיום הקריטריונים של הליונס העולמי, ולהביא לשלום והבנה בין העמים והאנשים.
התפילה שחוברה על ידי אנשי מועדון ירושלים, התקבלה ברצון על ידי כל המועדונים בארץ, ונקראת בפתיחת פגישות ואירועי המועדונים.
עם הזמן, ולפי החלטות הוועידה, תורגמה התפילה לערבית, והיא נקראת בפתיחת אירועי הליונס בישראל.
האורחים המגיעים מחו"ל מקבלים את התפילה מתורגמת לשפתם, דבר שגורם להתרגשות רבה.
תרגום התפילה ל-11 שפות, נעשה לראשונה בוועידה ה-45.

נצל"ש כרמלה בר-נוי
               שימור ההיסטוריה

ועוד משהו מתולדות התפילה לשלום:

התפילה פורסמה ב 11 שפות בזמן כהונתו של נצל"ש גרי רוט, 2005-2004.  
בוועידה העולמית שבה קיבל גרי רוט את הסמכתו כנציב, התקיים מפגש של כל הנציבים המיועדים, מכל המדינות המשתתפות.  הנציבים התבקשו לשאת מספר מילים בפני חבריהם.  כל אחד הקריא פסוקים ודרשות מהברית החדשה או מהקוראן.  גרי רוט, לעומת זאת, הקריא את התפילה לשלום בעברית ובאנגלית.  התפילה מאוד הרשימה את כל הנוכחים והם מחאו כפיים במשך דקות ארוכות.  עם ירידתו מהבמה, גרי זכה לחיבוק מהנציב המצרי ומהנציב התוניסאי, לעיני כולם.

התפילה ב 11 שפות

התפילה לפי שפות להורדה:

עברית
ערבית
אנגלית

 

 

Go to top