• heb
  • arab
  • eng

                                  ציוני דרך בהיסטוריה של הליונס הבנלאומי

 1917 תחילה

איש עסקים מוביל מלוין ג'ונס משיקגו שאל שאלה פשוטה אשר תשנה תפיסה עולמית

 - מה אם אנשים יקדישו את כשרונותיהם לשיפור חיי קהילתם?

כמעת מאה שנה לאחר מכן ארגון מועדוני הליונס הבינלאומי הפך להיות הארגון

הגדול ביותר בעולם.עם 1.35 מיליון חברים ויותר מ-45,000 חברים.

ואין סוף סיפורים על פעילות המבוססת על הרעיון הפשוט: לשפר את איכות החיים

של הקהילה.

1920 הפיכה לארגון בינלאומי.

שלוש שנים לאחר היסוד,הליונס הופך לארגון בינלאומי וזאת לאחר הקמת מועדון

בקנדה ומקסיקו ב-1927. בשנות החמישים והששים הארגון גודל משמעותית עם

הקמת מועדונים באירופה, אסיה ואפריקה.

1925 מחויבות לעיוורים.

הלן קלר נואמת לפני באי הועידה של ארגון הליונס הבינלאומי ב-סאדר פוינט,

אוהיו ארה"ב  בו היא מעבירה מסר של אתגר לליונס להפוך "לאבירים של העיוורים

במסע נגד החשך".

1945 האומות המאוחדות

הפיכתנו לארגון בינלאומי מהדקת את יחסינו עם האו"מ.

עם היווסדו באותה שנה, אנו הופכים לאחד הארגונים הראשונים הלא ממשלתיים

שמוזמנים בהכנת האמנה,ותומכים בו מאז ללא סייג.

1957 ארגון תוכניות לבני נוער

בשנות החמישים המאוחרות נוצרת תוכנית ה"ליאו" לספק לבני נוער הזדמנות

לפיתוח אישי דרך מחויבות להתנדבות.

מאז קיימים כ-144,000 חברי וחברות ליאו ב-5,700 מועדונים בלמעלה מ-  140

ארצות מסביב לכדור הארץ.

L.C.I.F 1968 יסוד הקרן לעזרה             

 הקרן לעזרה בינלאומית עוזרת לליונס להגשים פרויקטים  הומניטרים,

ולפגוש את הצרכים הגלובליים והקהילתיים כאחד.

מטפלת באסונות טבע, כגון רעידת אדמה, שריפת יערות, הצפות ועוד .

 1990 ראיה תחילה

דרך פרויקט ראיה תחילה מצליח הליונס להחזיר,ולמנוע עיוורון ברחבי העולם.

מתחילת הפרויקט הצליח הליונס להתרים למעלה מ-346 מליון דולר המוקדשים

למטרות מחקר ופיתוח תרופות ל-טרכומה, עיוורון ילדים, עיוורון מסכרת, רטינופטי,

גלוקומה ועוד.

כיום, הרחבת משימות ויעדים.

מועדוני הליונס מרחיבים כל יום את משימותיהם בקהילה בה הם חיים,ומגיעים

לכל פינה בעולם. הצרכים הם גדולים ושרותינו מקיף,כולל ראיה,בריאות לצעירים

ומבוגרים,איכות הסביבה ואסונות טבע.

רשת העזרה הבינלאומית שלנו גדלה וכוללת 206 ארצות ואזורים גיאוגרפיים.

 ואלו חמשת הפרויקטים המובילים:

א. המלחמה בעיוורון

ב. המלחמה בסוכרת

ג. המלחמה הבלתי מתפשרת בנגע הסמים ע"י חינוך בני נוער למניעה.

ד. חילופי נוער

ה. הקרן לעזרה בינלאומית.

 שלכם ובשבילכם,

נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר הסברה, טקסים ופרוטוקולים.   

Go to top