• heb
  • arab
  • eng

 טקס קבלת חברים חדשים

המאמר הזה מוקדש כולו לטקס קבלת חברים חדשים.

יש לזכור כי לא די בקבלת חברים חדשים בלבד, חייבים לפעול רבות וללא יגע, לשמירתם, ערנותם ומעורבותם של החדשים עם הקיימים.

       " רוח חברות טובה דורשת - הבנה, סובלנות וסבלנות.

        רוח היצירה ממתינה לנו -  אין לה רגש, אין לה משימה,

        אין לה עניין - עד שמישהו מתחיל לאחוז בה."

 הכנות לטקס

1. קבלתו של המועמד למועדון מסתיימת בקבלתו הרשמית בטקס פומבי, לאחר אישורו ע"י הנהלת המועדון והמועדון.

2. חשוב כי הטקס והאירוע, בו יתקבל החבר, יתנהלו באופן מכובד ומרשים. וישאירו טעם טוב בזיכרונו של החבר להרבה זמן.

זלזול או רשלנות יכולים לגרום לאכזבה ויחלישו את זיקתו לחברות

3. הטקס צריך להתנהל על ידי חבר מנוסה ובעל תפקיד מתאים, כמו כן,חשוב להזמין אישיות ליונס מרכזית, ואישיות מרכזית של הקהילה אשר בהשתתפותה מבטא את חשיבותו ואת רשמיותו של העניין.  מומלץ לבצע טקס זה בחילופי נשיאים,או בכל אירוע מכובד אחר של המועדון.

4. יש להזמין תיק חבר חדש מגזבר המחוז המכיל בתוכו:

פולדר עם סיכת ליונס, תעודת חבר (יש למלא אותה בצורה נאותה בשם החבר  ובשם המועדון הנשיא יחתום עליה) מדבקה לרכב וחוברת על הארגון.   

5. הנהלת המועדון תחליט על אופן ביצוע הטקס, אשר צריך לכלול את העקרונות הנדרשים והם -דברי הסבר על האירגון, הצגתו של החבר,הצהרת הבטחת נאמנותו והענקת סמל ותעודה.

6. ניהול הטקס, והדברים האמורים הם בגדר המלצה ומובאים לפניכם מטקסים שנערכו בחמישים שנה האחרונות.

 שלבי ביצוע

1. פתיחת הערב ע"י הנשיא - בשלב מתאים הוא יכול להעביר את ניהול הטקס לחבר שנבחר לכך (או להמשיך בעצמו).

2. מתן הסבר קצר על תולדות ,מהות והיקף הליונס, (רצוי להקריא מטרות ואמרות) תולדות ופעילות המועדון.

3. הצגת החבר החדש ע"י ה"ממליץ כולל מקצועו וכישוריו ונקודות מעניינות מחייו.

4. הנשיא או יו"ר ועדת חברות יחדד את זכרונו של ה"ממליץ" על תפקידו החשוב בקליטת החבר החדש.

5. הזמנת החבר החדש ומה מצופה מימנו.   

"חברות בליונס היא בהזמנה. להיות חבר במועדון ובאיגוד הליונס החובק עולם שלם, זה כבוד נעלה, בייחוד שלא רדפת אחריו, אלה חברים המליצו עליך ההנהלה וחברי המועדון אישרו את מועמדותך ואת הצטרפותך."   

"כולנו בטוחים שתהיה חבר טוב ופעיל וכי חברותך תגרום לך סיפוק ותהיה לנו ולארגון כולו לברכה.

אך הזכות להיות בליונס מטילה עלינו גם חובות.איגוד מועדוני הליונס הבינלאומי אינו גוף פוליטי ככל, ואינו גוף חברתי כמטרתו, למרות רוח הידידות השוררת בו, הוא חבר אנשים שהתאגדו יחד ליזום ולבצע פעולות עזרה וסעד, אשר הפרט לא יכול להם לבדו ואשר הממסד החטיא."

 6. התחייבות ושבועה 

 "קבלה ע"י המועדון והאיגוד הבינלאומי מהווה בכל מקרה, מבחינה חוקית ,חוזה מחייב. מועמד לחברות הוא חופשי לבחור להצטרף, וחבר חפשי להחליט לעזוב. אך בכל עת שהוא חבר, התקנון הוא החוקה שמחייבת אותו. הנ"ל גם מעוגן בחוק העמותות."

 להלן דוגמת שבועה -

   מנהל הטקס יכריז על קריאת השבועה (הבטחה,הסכמה) ויבקש את המועמד להודיע את הסכמתו ע"י שישיב "כן אני מסכים".

 השבועה - "אני מבקש ומסכים להיות חבר במועדון ליונס... בהכרה מלאה - כי חברות זו תחייב אותי להשתתף לפי מיטב יכולתי, בכל פעולות המועדון - כי אמלא אחר התקנון של המועדון והאיגוד - אשתתף באסיפות המועדון ואקבל תפקידים שיוטלו עלי. אתרום את חלקי,בזמני ובכישורי להצלחת משימות המועדון, האזור והאיגוד הבינלאומי.

   (החבר ישיב "אני מסכים")

 7. הכרזה על קבלת החבר

"לאחר שכעת הבעת את הסכמת ואת הבטחתך להיות חבר במועדוננו, הכרת את הזכויות והסיפוק שבחברות וקיבלת על עצמך החובות הנובעות מחברות זו. אני מכריז בשם המועדון כולו כי מרגע זה ואילך הינך חבר מן המניין במועדון ליונס........  הנני מברך אותך על הצטרפותך לגדול ארגוני השרות בעולם     הליונס הבינלאומי - ואנו שמחים וגאים על הצטרפותך למועדונינו.

8. הענקת סמל הליונס, תעודת חבר ותיק עם חומר ההסברה כמו כן  ניתן להוסיף את תיק המועדון (המכיל שמות החברים טלפונים חוליות וועדות). אפשר לכבד את נשיא המועדון, אורח כבוד ועוד .

9. מילות תודה של החבר החדש.

10. ניתן להעניק גם זר פרחים.

כל האמור בטקס ניתן להפוך לרבים עם יש יותר מקבלת חבר אחד.

עם הטקס הושלמה הקבלה הפורמאלית של החבר,אך בלי אשור מהבינלאומי הוא עוד לא חבר באופן רשמי. לכן יש לדווח במועד הקרוב ביותר לסיום הטקס בדו"ח החודשי של המועדון למרכז בשיקגו.

בברכה,

 נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר ועדת טקסים ופרוטוקולים

תודתי נתונה לידידי נצל"ש מייק פרנק ז"ל

אשר הקדיש את כל שנותיו בליונס לתרגום

נוהליים וטקסים בעברית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top