welcome

  • heb
  • arab
  • eng
התחרות הארצית של ציורי פוסטר השלום תשפ"ב
 
תחרות פוסטר השלום מתקיימת במועדוני הליונס ברחבי העולם במטרה לעודד ילדים צעירים בגילאי 13-11 לחשוב על השלום וחשיבותו בחיינו.
בשנה הנוכחית נושא התחרות הנו –"מחוברים לשלום "– "We are all connected"
השנה נשלחו לתחרות הארצית 26 ציורים זוכים בתחרות המקומית שהתקיימו ב 19 מועדונים שהשתתפו בתחרות.
צוות השופטים בראשותו של מר עמיאל בן עמי- יו"ר אגודת האומנים והפסלים של רמת גן -גבעתיים בחרו את הציור במקום הראשון שישלח לתחרות העולמית המתקיימת בניו-יורק.
כל הציורים המגיעים לתחרות זו מוצגים באו"ם- התומך בפעילות זו.
באירוע שהתקיים באשכול פיס רעננה, השתתפו הילדים והילדות המציירים, בני משפחה, צוותי בתי הספר ונציגי המועדונים.
כיבד אותנו בנוכחותו מר חיים ברוידא ראש העירייה אשר ברך את הנוכחים וציין את חשיבות פעילותם של מועדוני הליונס בכלל ובעירו-רעננה בפרט.
באירוע, נהננו מההופעות בהתנדבות של הזמרת הצעירה והמוכשרת -ג'ינג'ר רם והרקדניות ממגמת המחול חטיבת אלון, שכבה ט' בניהולה של רינת אדלר, בריקוד "רסיסים", כוריאוגרפיה –אסתי פולטינסקי.
נציב המחוז – ליון דוד לניר ממועדון רעננה דרור ברך את המשתתפים וציין את חשיבות ההשתתפות בתחרות כגורם המקדם את השאיפה לשלום כבר בגיל צעיר.
רצ"ב סרטון שהוכן  ע"י המורה לאומנות גלית מבית ספר בקרית אתא.
בית הספר אומץ על ידי מועדון דרור רעננה כדי שיוכלו להשתתף בתחרות ציורי פוסטר השלום וכבסיס לניסיון להקים מועדון באזור חיפה והצפון.
ראו את הפרסום היפה לליונס!!
postersh21
Go to top