welcome

  • heb
  • arab
  • eng

pinukim

ב-30 באפריל 2019 התקיים יריד פינוקים לנערות בסיכון, במצבים קשים ביותר. היריד הוא יום שיא של תוכנית של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב. ארגון ליונס התנדב לתרום את דוכן האוכל, ביוזמה של משפחת אזרחי וביתם עידית. תודה למועדון רעננה דרוד שהתגייסו לרכוש מאפים. תודה לחברות של מועדון גבעתיים האב ולחברות ממועדון רמת גן על תרומת המון עוגות מעשה ידיהן.    עשינו מעשה ליוניסטי חשוב שביוזמתה של הנציבה ד"ר שושנה ניסים אשר הביעה את תקוותה שזאת התחלה לעשיה ולתרומה לבנות אלה בשנים הבאות.

 

Go to top