welcome

  • heb
  • arab
  • eng

חברי מועדון קריית אונו סיימו בהצלחה את הבדיקות לאיתור עין עצלה בקריית אונו.  נבדקו בסך הכל 907 ילדים מתוך 1033  ב-35 גנים ברחבי העיר, המהווים כ-88% בהשוואה לשנה קודמת בה נבדקו 84%.  רוב הילדים שלא נבדקו היו אלה שהוריהם לא אישרו את הבדיקה.

החברים ימשיכו לבדוק ילדים נוספים בערי הלווין של בקעת אונו: יהוד, גני תקווה וסביון.

 

 

Go to top