welcome

  • heb
  • arab
  • eng

וועדת הקיימות הנציבותית ביקרה בבית הספר הניסויי לקיימות בראש העין:

ביוזמה משותפת של נציבת המחוז שושנה ניסים, יו"ר הנפה דורית ארזי ויו"ר וועדת הקיימות הנציבותית איציק עפרון, קיימה הוועדה ביום חמישי 20.9.18 בוקר לימודי חוויתי במיוחד בבית הספר.

את הסיור ליוותה מנהלת בית הספר שהסבירה בפתיחה על בית הספר והחזון שלו ועל המעורבות העמוקה של התלמידים בכל התהליך. בסיור בחצר בית הספר עברנו בשורה של תחנות שבכל אחת מהן מספר תלמידים הסבירו לנו על התחנה ומטרותיה. התחלנו בתחנה של השבת מים אפורים, דרך בריכה דמוית שלוליות החורף שכמעט עברו מארצנו, בוסתן עצי הפרי, פינת החי המטופחת על ידי התלמידים שאחראים לטיפול בבעלי החיים גם בשבתות ובחופשות, כל זאת בלי מעורבות ונוכחות של מורה ועוד.

היה זה סיור מאלף, רבים מבין חברי הוועדה הם אנשי חינוך בעברם וכולם היו מלאי התפעלות מהדרך החינוכית של בית הספר, הלוואי שהיינו זוכים לעוד בתי ספר רבים כאלה במערכת.

מנהלת בית הספר הסכימה באופן עקרוני לארח את חברי הליונס האחראים לקיימות במועדונים ואחרים ליום שיכלול סדנא וסיור מודרך כפי שאנחנו זכינו לו. אנחנו מקווים לארגן אותו בראשית שנת 2019.  

Go to top