welcome

  • heb
  • arab
  • eng

בדיקות עין עצלה - מועדון ליונס הוד השרון

מהי עין עצלה
התקופה הקריטית להתפתחות הראייה היא מלידה ועד גיל עשר, וככל שהגיל צעיר יותר כך עולה החשיבות בקבלת גירוי תקין. ככל שתאובחן התופעה של עין עצלה בגיל מוקדם יותר, כך יהיה ניתן לטפל בה לעומק ולהגיע למצב בו הילד חוזר לראות באופן תקין.
עין עצלה היא הסיבה המובילה אצל צעירים לראייה ירודה בעין אחת. סובלים ממנה כ-4% מהאוכלוסייה הצעירה. מדובר בראייה מטושטשת בעין אחת או בשתיים, תופעה שאינה מולדת אלא מתפתחת בעקבות קבלת גירויים ויזואליים בלתי תקינים בתקופה הראשונה לחיים.
ילד שנולד עם מבנה עין (ומוח) תקין, יפתח את הראייה במהלך השנים בהתאם לטיב התמונה המתקבלת במוחו. בסופו של תהליך הראייה תתפתח לרמת ראייה מצוינת של 6/6. אם הגירוי הוויזואלי המתקבל אצל הילד אינו ברור, מעוות או מטושטש, תתפתח תופעת "עין עצלה".

הסיבות לעין עצלה כוללות בין היתר עפעף שמוט המסתיר את ציר הראייה או עדשת עין עכורה (קטרקט), יכולת מיקוד שונה בין העיניים (למשל עין אחת עם קוצר ראייה והשנייה עם רוחק ראייה), או פזילה, כלומר מצב בו העיניים אינן ישרות וממוקדות לאותה המטרה.
הפגיעה בהתפתחות הראייה נוצרת בעת שהעין רואה תמונה לא ממוקדת או מטושטשת לאורך זמן ואט אט הופכת ל"עצלה". הבעיה היא ברמה המוחית: המוח מפסיק "להתייחס" לעין המטושטשת, והראייה נפגעת עוד יותר. כך שבתקופה הקריטית להתפתחות הראייה, אין התפתחות תקינה של ראייה בעין אחת או בשתיהן! 

התקופה הקריטית להתפתחות הראייה היא מלידה ועד גיל עשר, וככל שהגיל צעיר יותר כך עולה החשיבות בקבלת גירוי תקין. ככל שתאובחן התופעה של עין עצלה בגיל מוקדם יותר, כך יהיה ניתן לטפל בה לעומק ולהגיע למצב בו הילד חוזר לראות באופן תקין.
הקושי העיקרי הוא בעצם הגילוי, מאחר והילדים בדרך כלל לא מתלוננים. הם לומדים להתעלם מהעין שרואה הרבה פחות, העצלה, ו"מסתדרים" . ההורים במקרים רבים אינם כלל מודעים לבעייה.
(מקור: ד"ר אירן ענתבי, מנהלת המרכז למחלות עיניים בילדים במרכז הרפואי הדסה)

בדיקות עין עצלה במועדון ליונס הוד השרון (תשע"ח)

בשנת הלימודים תשע"ח נערכו בדיקות ראייה לאיתור עין עצלה ב- 100 גני ילדים בהוד השרון בהם למדו 2,868 ילדים.
עריכת הבדיקה כרוכה בקבלת אישור מההורים ואכן התקבל אישור לבצע בדיקה אצל 2,520 ילדים ( 88%), שמתוכם נבדקו 2,386 ילדים משלוש קבוצות גיל בגנים (טרום טרום חובה, טרום חובה, חובה). 134 ילדים לא נבדקו בשל היעדרות מהגן ביום הבדיקה או בשל סירוב להיבדק.

351 ילדים (שהם כ- 15% מהנבדקים) הופנו לרופא עיניים בחשד לעין עצלה. לאחר בדיקות רופאי העיניים 45 ילדים קיבלו משקפיים או רטייה בעקבות הבדיקותשערכנו בגנים ועוד 113 ילדים נמצאים במעקב רפואי כתוצאה מה הפניה שלנו לרופא עיניים, כאשר ל 23 ילדים נוספים נקבע תור לרופא (בעת מועד בדיקתנו ) ואיננו יודעים עדיין מה הממצאים לגביהם. ללא ספק פעילות מבורכת שהצילה בוודאות ראייתם של 45 ילדים ואולי גם של אלה שבמעקב הרפואי.

תוצאות הבדיקה של 351 ילדים שבהם התגלו ממצאים מחשידים והופנו לרופא עיניים
אין תשובה
מההורה
הורים לא
מעוניינים לקבוע
תור
נקבע תור לרופא
במועד מאוחר יותר
נמצא בטיפול
עוד לפני הבדיקה
שלנו
נבדק
ונמצא במעקב
נבדק וקיבל
טיפול אחר
(רטייה)
נבדק
וקיבל משקפיים
נבדק
ונמצא תקין
מס' הילדים
שהופנו
לרופא עיניים
6 15 23 11 113 6 39 138 351
1.7% 4.3% 6.6% 3.1% 32.2% 1.7% 11.1% 39.3% 100%

 

 

 

 

ain etzela

Go to top