2019-2020

 

 תפקיד

שם ושם משפחה

קשר

נציב המחוז

עו"ד מאיר ברנע

03-9024567
 052-7809810
advbar@walla.com

מזכירת המחוז

ליון רותי משבץ

  03-5742576
050-6236546
 ruti.mashvetz@gmail.com

גזבר המחוז

ליון איציק כהן

03-5747474
050-5170770
   izikco5@gmail.com

נציבה שקדמה
ויו"ר ועדת GLT  

דר' שושנה ניסים

03-6470534
052-2222982
nissimshoshana@gmail.com

משנה ראשונה לנציב  ויו"ר אזור הצפון והשרון

ליון ורדה גוטמן

03-5731118
054-5444733
varda194764@gmail.com

משנה שני לנציב ויו"ר אזור- ירושלים, המרכז והדרום

ליון דוד לניר

   09-7729999
054-6830930
Lanird1@gmail.com

משנה שלישי לנציב וראש נפת דרום

ליון אינג' רמי חנדלי

052-4389656
ramihand@gmail.com 

יו"ר ועדת GST   
מתאמת פעילות קהילתית בנציבות ובמועדונים

נצל"ש מרים קרופקין

  09-7454780
050-4646667
miriamkr47@gmail.com

יועץ משפטי

עו"ד שמוליק סף

03-5622161
052-2455424
shmosaf@bezeqint.net

יו"ר ועדת ביקורת

נצל"ש מוטי נגור

09-7675320
050-6519129
moti.nagor@gmail.com

יו"ר ועדת GMT
שימור והקמת מועדונים

 נצל"ש אמנון אלתר

 077-7009120
 052-2885905
 alteramnon@gmail.com

יו"ר נפה הצפון

ליון עדנה אלתר

077-7009120
052-26232260
ednaaltar@gmail.com

יו"ר נפת המרכז

ליון רחל הסטן

 09-7403551
052-8694113
rachelhasten@gmail.com

יו"ר נפת השרון

 ליון סלים באשרת

 050-3440088
lurd@bisharat-ins.co.il

יו"ר נפת ירושלים

 ליון רותי שריג

03-7311753
052-3405999
rusarig@gmail.com

יו"ר נפה דרום

ליון אינג' רמי חנדלי

 052-4389656
 ramihand@gmail.com

 

 

חלוקה לאזורים ונפות

 יו"ר אזור המרכז ירושלים והדרום
משנה שני לנציב
ליון דוד לניר מועדון רעננה דרור
09-7729999
054-6830930

Lanird1@gmail.com

 

יו"ר נפת המרכז ליון רחל הסטן
מועדון הוד השרון לב-ארי
rachelhasten@gmail.com
נייד-052-8694113

 

מועדונים נפת מרכז

רמת-גן
גבעתיים האב
גבעתיים גור-אריה
הרצליה
חולון

 

 

יו"ר נפת ירושלים- ליון רותי שריג
גבעתיים גור אריה- 052-3405999
rusarig@gmail.com

יו"ר נפת דרום- ליון אינג' רמי חנדלי
הוד השרון לב ארי- 052-4389656
ramihand@gmail.com

 

מועדונים נפת ירושלים

מועדונים נפת דרום

מודיעין

ערד

ירושלים

ראשונים (ראשל"צ)

מבשרת ציון

אשדוד

כפר סבא

אחווה בנגב

אלמוג (קריית אונו)

נס-ציונה

 

ראש העין

 

 

                                     יו"ר אזור הצפון והשרון
                                             ורדה גוטמן 
 משנה ראשונה לנציב               
                                                    
מועדון: גבעתיים האב
                                              varda194764@gmail.com
                                                    
נייד:0545444733

    יו"ר נפת  שרון- ליון סלים בשאראת   

        נצרת 050-3440088      
          lurd@bisharat-ins.co.il  

       יו"ר נפת צפון- ליון עדנה אלתר
          
"אחווה בנגב" 052-2623260     
            
ednaaltar@gmail.com

             מועדונים נפת שרון

             מועדונים נפת צפון

                   הוד השרון האב

                              נצרת

                   הוד השרון לב ארי

                       נצרת מריס וויל

                    פתח תקוה  האב

                    רעננה פנינת השרון

                    פתח תקוה אבוקה

                        רעננה דרור

                     פתח תקוה שלום

                           לטינוס

 

 

Go to top