2019-2018

 

 

תפקיד

שם ושם משפחה

קשר

נציבת המחוז

שושנה ניסים

03-6470534
052-2222982
nissimshoshana@gmail.com

מזכירת המ