• heb
  • arab
  • eng
  1. הוועדה לליווי כלכלי

פעילות התנדבותית  ייחודית של חברי מועדון רמת גן בשיתוף עם אגף הרווחה שבעיריית רמת-גן

שמטרתה: עזרה למשפחות להתנהל בתקציב שעומד לרשותם ולהתאים את הוצאותיהם לתקציב זה.

עזרא שמיר- יו"ר הועדה לליווי כלכלי,  העביר סדנה בת 4 מפגשים והכשיר את החברים כיצד

לפעול ולהתנהל.  הוא מיעץ למשפחות המופנות אל המועדון על ידי אגף הרווחה.

עד כה טופלו מספר משפחות בהצלחה מרובה.

 

Go to top