• heb
  • arab
  • eng

 

במועדון "ליונס מודיעין" עורכים בדיקות"עין עצלה" בילדי גן

בימים אלה סיימו חברי מועדון "ליונס מודיעין" בצוע פיילוט של איתור "עין עצלה" בילדי גני חובה וטרום חובה במועצה אזורית חבל מודיעין.

modiinamblyopiaws.jpg - 13.63 Kb

תמונת הילד - בהסכמת ואישור הוריו (צילום: מירי נחמיאס)

למעלה מ- 1200 ילדים נבדקו במסגרת הפיילוט ע"י מתנדבי מועדון "ליונס מודיעין" ולמעלה מ- 60 ילדים אותרו עם חשד ל"עין עצלה" והופנו להמשך טיפול לרופא עיניים לילדים.

"עין עצלה" הינה לקות ראיה שבה לא נוצרת על רשתית העין תמונה חדה עקב סיבות שונות כך שהאותות המגיעים למוח אינם תקינים. כ- 5% מהאוכלוסייה סובלים מתופעה זו והיא הסיבה השכיחה ביותר ללקות ראייה. "עין עצלה" ניתנת לטיפול יעיל עד גיל  8 אם הליקוי מתגלה בזמן. חוסר טיפול בליקוי עלול להסתיים באיבוד כושר הראיה.

סיכון נוסף - ראייה לקויה מעכבת את התפתחות הילד ומקשה על תהליכי הלמידה שלו. הילדים לומדים "להסתדר" ולתפקד עם "עין עצלה" ומכאן נובע הקושי באבחונה.

במכתב תודה מרגש להנהלת המועדון כתבה מ.ק מלפיד שבתה אותרה בחשד ל"עין עצלה" ונשלחה לבדיקה של רופא עיניים לילדים: " ברצוני לציין כי בזכות בדיקות הסקר שנערכו בגנים בלפיד גילו כי לבתי יש עין עצלה ותפקודה עומד על .......מתוך 100%.  3 חוות הדעת שקיבלתי מהרופאים תאמו את תוצאת בדיקת הסקר והצילו את עינה של בתי.  כל השנים הללו לא עלה לי חשד ולו הקטן ביותר כי בתי לא רואה טוב ולהיפך מבחינתי היא ראתה יותר ממצוין בעקבות תפקודה היום יומי.הרופאים פרגנו מאוד על הבדיקות שנעשו וציינו כי אבקש מהמועצה לבדוק זאת בגנים כבר בגיל 3. תודה לכל העוסקים במלאכה חזקו ואימצו. בטוחה אני כי הצלתם את ראייתם של מספר ילדים."

מועדון "ליונס מודיעין" כמועדונים רבים אחרים ברחבי העולם, נרתם למלחמה בלקויות ראיה שמוביל בארץ "ליונס- ישראל", ארגון הגג של מועדוני הליונס בישראל. הבדיקה מבוצעת בשיתוף עם עיריית מודיעין-מכבים-רעות והמועצה האזורית חבל מודיעין לאחר שמכשיר הבדיקה נתרם על ידם למועדון ולאחר שהפרויקט אושר על ידי משרדי הבריאות והחינוך. מדובר במצלמה ייחודית (מערכת דיגיטלית ממוחשבת) היודעת לזהות חשד לקיום תופעת "עין עצלה" ,

מתנדבי המועדון שהוסמכו לכך ע"י המנהל הרפואי המומחה של הפרויקט, מגיעים לגן מצוידים במכשיר הבדיקה הניתן לתפעול בלי שיתוף פעולה מילולי של הילד ובודקים ממרחק של מטר אחד את עיני הילד (המכשיר מצלם את עיניי הילד בלבד). התהליך מהיר מאוד, אינו פולשני, ללא טיפות עיניים ואין כל חשש לקרינה. המכשיר מאבחן בצורה אוטומטית את גורמי הסיכון ובמקרה של ליקוי מפיק במקום "דו"ח תוצאות אבחון" אשר יימסר להורי הנבדק/ת באמצעות הגננת. במקרה שהדו"ח יצביע על ליקויי ראייה מומלץ להורים לפנות עם הילד לבדיקה מקיפה וטיפול אצל רופא עיניים לילדים.

טרם הבדיקה מתבקשים ההורים לחתום על "טופס הסכמה" . חתימה על הטופס מהווה תנאי מוקדם לבצוע הבדיקה.

הבדיקה אינה כרוכה בתשלום כלשהו ומבוצעת כחלק מהשירות שנותנים מתנדבי מועדון "ליונס מודיעין" לקהילה במסגרת מחויבות ארגון ה"ליונס העולמי" למלחמה בעיוורון.

בכוונת מועדון ליונס מודיעין להתחיל במבצע איתור "עין עצלה" בקרב ילדי גני חובה וטרום חובה בעיר מודיעין בתחילת שנת הלימודים הקרובה.

כתבה: חיה כץ, חברת מועדון "ליונס מודיעין"

צילום: מירי נחמיאס

 

Go to top