• heb
  • arab
  • eng

פעילות מועדון ליונס רמת-גן

יום הניקיון

יום הניקיון נערך במועדון רמת-גן ביום הניקיון הבינלאומי בסוף חודש ספטמבר.
בתיאום עם עירית רמת-גן -  מח' שפ"ע בראשותו של עמי בן עמי יצאנו יחד עם עובדי העירייה
למבצע ניקיון במרכז העיר.
בתום המבצע נפגשו החברים עם מר ישראל זינגר- ראש העירייה שברך על היוזמה.

יו"ר הועדה מטעם המועדון ראובן יקיר ארגן את הפרויקט ושיתף את כל חברי המועדון.

כתבה- עדנה כהן – דוברת המועדון

 

 

התרמת דם

מבצע התרמת דם התקיים  ב- 14.11.14בשיתוף בנק הדם  בקניון איילון רמת-גן.
המבצע פורסם בכל העיר בצגים האלקטרוניים.
כל חברי המועדון התנדבו ביום ההתרמה בשתי משמרות לביצוע המשימה.
הועמדו לרשותנו ע"י בנק הדם 4 ניידות. חרף כך שאחת התקלקלה הצלחנו לגייס 120
מנות דם מצילות חיי אדם.
האירוע צולם ע"י הטלוויזיה הקהילתית רמת-גן.
אורגן ע"י ועדת התרמת דם בראשותו של אלי נקר.

כתבה- עדנה כהן דוברת המועדון

 

פוסטר השלום

השנה קבלנו את ברכתה של  דליה לין מנהלת אגף החינוך ברמת-גן, אשר תמכה ועזרה עם ציוותה לשתף עוד בתי ספר בפרויקט.

השתתפו תלמידים מבתי ספר "סביון", מבית ספר "עליות " ומבית ספר  "ערמונים"
והוצגו 40 ציורים.
הילדים בני 11-13 ציירו  את הנושא: "שלום הבנה ואהבה" במקצועיות רבה ולפי ראות עיניהם.
בטקס שהתקיים בחודש נובמבר נבחר במקום הראשון ציור של התלמידה שירה טנקל-  שטיח של שלום מבית ספר ערמונים.
הציור נבחר ע"י ועדת השופטים החברים באיגוד הציירים והפסלים ר"ג גבעתיים בראשותו של מיכאל מסינגר
הציור ישתתף בתחרות הארצית של כל מועדוני הליונס בארץ.
מנהלת אגף החינוך , דליה לין ונשיאת המועדון ברכו את התלמידים והמשתתפים בערב חשוב זה.

חברי הטלוויזיה הקהילתית צלמו את הטקס.
חברי ועדת פוסטר השלום בראשותה של שוש מאירוביץ ארגנו את הפרויקט

כתבה עדנה כהן- דוברת המועדון

 

 

ועדת חברה ארגנה לחברים סופ"ש לצפון ים המלח- מטיילים ומתגבשים.
סופ"ש מלמד, מהנה ומגבש.
אורגן ע"י ועדת חברה בראשותו של איתן לב.

 

ועדת רעות קיימה ערב חברתי בביתה של הנשיאה עפרה אמיתי
המרצה היה דן כנר מהרדיו , שהרצה בנושא "פניני לשון".
הערב אורגן ע"י ועדת רעות ובעזרתה האדיבה של נשיאת המועדון.

Go to top