לעיון בסיכום החצי שנתי של מועדון קריית אונו אלמוג נא ללחוץ כאן.
Go to top