• heb
  • arab
  • eng

את שנת הפעילות תשע"ד פתח מועדון "ליונס גבעתיים" בפעילות מיוחדת למען תלמידים לקויי-ראיה.

לקויי הראיה, מתקשים בקריאה וזקוקים לחמרי-למידה מיוחדים המותאמים לצרכיהם.  לאור  מחסור  שהתגלה  בבתי-ספר בהם משולבים התלמידים, היה צורך דחוף בהכנת ספרי לימוד לקראת חידוש הלימודים.

חברים ממועדון "ליונס גבעתיים" נרתמו למשימה. הפעילות כללה: צילום והגדלת טקסטים, כריכה של הדפים בצורה מסודרת וניילון הכריכות.

למרות החג (חול-המועד) התגייסו החברים, הגיעו  למרכז לעיוור, שם התרכזה  הפעילות,  צילמו דפים בהגדלה, כרכו אותם,  ניילנו את הכריכות  והכינו עשרות ספרים  שישמשו את התלמידים לקויי הראייה בלימודיהם בבית-הספר.

אכן התחלה טובה לשנת עשייה, מצווה ראשונה לשנת  תשע"ד.

 

Go to top