• heb
  • arab
  • eng

נציב המחוז ונשיאת מועדון הוד השרון מברכים את יפה ודוד זגן על קבלת פרס העובד המצטיין מטעם ידיעות אחרונות בשל פעילותם ההתנדבותית בעמותת חן.

  

 

Go to top