• heb
  • arab
  • eng

אוגוסט 2012

 

כמיטב המסורת של מועדון ליונס "שלום" פתח תקוה, נמשכת פעילות המועדון בשכונת "עמישב", פעילות המתבצעת לרווחת הקהילה, מזה מספר שנים בהתמדה.

ערב פתיחת שנת הלימודים החדשה, ובהמשך לשיתוף הפורה בין לשכת הרווחה של שכונת "עמישב", עמותת "יד ביד" ומועדון ליונס "שלום" פתח תקוה, חולקו ביום א' 19.8.12, 80 תיקי בית ספר + ערכות ציוד אישיות לתלמיד.

החלוקה בוצעה למשפחות, על פי רשימה נתונה מראש מטעם עובדות הרווחה של "עמישב".

התיקים - מאיכות תקנית טובה, מופרדים בצבעים שונים לבנים ולבנות, וערכת הציוד כללה כל אשר תלמיד זקוק לו לפחות לתקופה הראשונה של הלימודים, החל ממערכות כתיבה וציור, מחברות, טושים, מחקים וכיו"ב.

היה מרגש מאד לראות את השמחה בעיני הילדים למראה הציוד שקבלו ולשמוע את הבעות התודה של ההורים.

 

החלוקה אורגנה ע"י הנשיא המיועד של המועדון: ליון מיקי שיפר ויו"ר וועדת הרווחה של המועדון ליון חיה בוזין, בהשתתפות ערה של החברים מיכל שיפר, דליה שני ואופירה ושמוליק בן-נפתלי.

היו נוכחים בחלוקה גם מנהלת לשכת הרווחה של "עמישב" הגב' שגית עושרי בליווי עובדת סוציאלית נוספת.

מועדון "שלום" פתח תקוה, מבקש להודות על העזרה והסיוע שקבלו מטעם לשכת הרווחה, כמובן לעמותת "יד ביד" ולנשיא המיועד מיקי שיפר שדאג להסעה, לריכוז הציוד ול"סבלות" ממרכז העמותה בלוד למשרדי מינהלת שכונת עמישב.

הנשיא המיועד של המועדון, ליון מיקי שיפר, וכל חברי מועדון "שלום" פתח תקוה מאחלים לכל המקבלים, לכל הנותנים ולכל מי שלקח חלק במבצע החשוב - שנה חדשה טובה ופוריה לכולם והמשך פעילות הדדית לטובת ולרווחת הקהילה.

 

אופירה בן נפתלי – דוברת המועדון.

 

Go to top