• heb
  • arab
  • eng

מועדון דן פז-ישראל (דוברי ספרדית) עם חברים נמרצים רבים, סמלים של הליונס ודגל המועדון, בלטו בנוכחותם  באירוע עולי אמריקה הלטינית - יריד שנערך בעיר רעננה בתאריך  13.07.12, אותו יום שישי עם חום בלתי נסבל ודביק.

ברחבת היריד השולחנות שלנו, בצורת ריש, עם מפה סגולה כמובן, היו עמוסים בספרים יד שנייה בספרדית למכירה.  ההכנסות ברור, קודש לעזרה לנזקקים בקהילה.

מאחור, כרזה גדולה על הליונס עוצבה כך שתבלוט מהרחוב, ופינה בשולחן יועדה להפצת רעיון הליונס, עם דף הסבר, חוברות ליונס ועוד, שעזרו לחברים לפנות למבקרים ולהסביר על האירגון, להרחיב את חוג ידידי המועדון ובגיוס חברים פוטנציאלים למועדון. לכל מי שהיה, ליונס כבר אינו מושג הזוי.

היריד שקק מבקרים שהגיעו גם מרחוק כגון מנהריה ואפילו מקצרין שברמת הגולן.

נציב המחוז, ליון דני הורוביץ ביקר ביריד והביא עמו את ראש העיר מר נחום חופרי. תודה, אנו מעריכים זאת מאוד.

הפעילות מאוד הצליחה, בכל המטרות שהצבנו, הודות להתארגנות של חברי המועדון.

Go to top