• heb
  • arab
  • eng

חברי מועדון רמת גן יחד עם חברי מועדון גבעתיים גור אריה תרמו מכשיר משוכלל ביותר למחלקת עיניים בבית חולים שיבא תל השומר.  
רצ"ב הלינק אל טקס הענקת המכשיר.

Go to top