• heb
  • arab
  • eng

המכתב להלן נשלח לכל חברי ועדת חילופי נוער יוצא

תאריך: 17 באוקטובר  2013   11:56
נושא:   תודות לכל אנשי הליונס הנפלאים!!!

 

irit biber                    אירית ביבר
dorit cheni                 דורית ניצני
ILANA TEMPELHOF     אילנה טמפלהוף
Marwan Zeibak           מרואן
הנוסעת :  רומי כהן  ‫‎<רומי כהן>‫‎

אירית שלום,

מה שלומך?

ברצוננו להודות מקרב לב לך אישית ולכל אנשי הליונס הנפלאים שעזרו לנו להכיר, להשתתף ולהוקיר את המפעל היפה הזה של חילופי הנוער הבינלאומי המתקיימים כל שנה.

אין ספק שהחוויה האישית שביתנו רומי עברה בעזרתכם היא חוויה מעשירה ומעצבת שתישאר בליבה ובליבנו ההורים כזכרון מתוק של חווית נעורים.

לכל אורך תהליך ההיכרות עימכם קיבלנו את ההרגשה שאנחנו  נמצאים בידיים טובות שאוזנכם כרוייה להתאמת המחנה והאילוצים השונים בצורה מייטבית עבור ביתנו רומי והכי חשוב שלכל אורך השהות של רומי במחנה אתם כל הזמן עם היד על הדופק קשובים וערוכים לעזרה.

במרחק מה של זמן קשה שלא להעריך את גודל התרומה של ההשתתפות במחנה: פתיחות לעולם הגלובלי, הכרת נוער מכל העולם עם מנטאליות וצורת חשיבה שונים, חיזוק הזהות  מול האני הפרטי מול האני הלאומי הזהות היהודית  ועוד  ועוד.

תקצר היריעה מלתאר את החשיבות הרבה שאנו רואים בהצלחת מפעל כה מעשיר ותורם של ה"ליונס"!

 

תודה רבה לכולכם!

יישר כח!

מרגנית ורוני כהן

ההורים של רומי כהן

שוהם

 

Go to top