• heb
  • arab
  • eng

20.8.2012

דורית יקרה,

 

בימים אלו בהם אנו עדים להתקפה הסברתית על ישראל בכל העולם, נהדר כל כך לשמוע כיצד פרוייקט חילופי הנוער שאת אחראית עליו מטעם "ליונס" ישראל, מוביל שינוי בתדמיתה של ישראל, בייחוד אצל בני נוער. לפני מספר ימים שבו ילדינו מנסיעתם במסגרת חילופי הנוער מארצות שונות – פרוייקט של ה"ליונס" הבינ"ל שבאמצעותו משתתפים בני נוער מארצות שונות במחנות ברחבי העולם.

איתמר שב מקנדה וטופז מאוסטרליה (בשנה שעברה הייתה במחנה ביפן).

 במסגרת המחנה מתבקש כל משתתף להציג את מדינתו בפני בני הנוער המשתתפים במחנה, המדריכים והמשפחות המארחות. ילדינו עמדו בפני כולם בגאווה רבה והציגו את מדינת ישראל על כל היבטיה: חיי היומיום של הנוער בישראל, ההשגים הטכנולוגים והמדעיים של ישראל, התרבות והנופים המיוחדים למדינה, מגוון הדתות והאוכלוסייה שבה ועוד. זאת – תוך שימוש בשפה שבני הנוער מכירים ויכולים להזדהות עמה.

איתמר הכין פרזנטציה על ישראל, אך לאחר שנשאל פעמים רבות באיזו אוניברסיטה ילמד בשנה הבאה, בחר לפתוח ולהסביר כי הוא, בהבדל מיתר בני הנוער שם, לא ילך בשנה הבאה לאוניברסיטה. אף כי הוא תלמיד מצטיין, בשנה הבאה הוא ייתגיס לצבא כמקובל במדינת ישראל.

"ילדינו שואפים להיות כמו בני גילם בעולם", הדגיש איתמר, "אך המציאות הישראלית מכתיבה להם אחרת".

ילדינו הציגו ישראל אחרת בסרטים ובתמונות, ישראל כייפית ומהנה, ואכן שאלות רבות נשאלו במשך כל תקופת המחנה ועליהן שמחו ילדינו להשיב בפרוטרוט. הם שמעו מחבריהם למחנה כי כל גישתם לישראל השתנתה בעקבות המפגש בינהם.

בדרך זו מצאו ילדינו את עצמם שגרירים צעירים ושליחי הסברה של מדינת ישראל.

מרגש לשמוע כי אותם בני נוער אשר לא ידעו, ואף לא רצו לדעת על ישראל קודם לכן, נרתמו להגיב בעל פה ובפייסבוק כנגד מחאות אנטי-ישראליות במדינתם, תוך הצגת עמדה שונה מהעמדה היחידה הנשמעת שם – העמדה הערבית. (זה הוכח גם לאחר המחנה ביפן בו השתתפה טופז בשנה שעברה).

ראוי לציין, כי אין מדובר בילדים ממדינות ידידותיות לישראל דווקא, אלא, גם בני נוער ממדינות מרוחקות ואף עויינות לישראל כמו אינדונזיה, טורקיה ועוד.

מסרים ומידע שהועברו שלא באמצעות נציגים רשמיים, אלא על ידי בני נוער המדברים ישירות עם בני נוער, נקלטו ויצרו אמון וקשב, ולטווח הרחוק יותר אף הובילו ליצירת קשרים נהדרים שמלווים את ילדינו הרבה אחרי השהייה במחנה בחו"ל.

 תקצר היריעה מלתאר את חשיבות הפרוייקט הזה של חילופי הנוער של ה"ליונס" שהינו גוף א-פוליטי.

אנו מודים לכם על החוויה שהענקתם לילדינו. נשמח לעזור להשתתף בכל פעילות שמקדמת נושא חשוב זה, ומקווים אנו לשלוח את ילדינו גם בשנה הבאה.

 

בכבוד רב,

ד"ר אירית ועו"ד ירון ארבל

Go to top