• heb
  • arab
  • eng

בבית חולים שניידר התנהל טקס שבמסגרתו נמסרו התמנונים למנהלת הארגונית של בית החולים.

הטקס היה בהשתתפות בנציב, רמי חנדלי, ונשיא מועדון אלמוג קריית אונו, גדי יפה.

רצ"ב דבריו של הנציב בתום הטקס.

"למנהלת הארגונית הילה גלעד

לאחראית פרויקטים אירית שהרבני
ממרכז שניידר פתח תקוה:
גאוה גדולה היה לקבוצת הסורגות ממועדון ליונס אלמוג קרית אונו אתמול 13.2.2023 להעניק למרכז שניידר 44 תמנונים סרוגים לטובת ילדים המטופלים במחלקת הפגים במרכז שניידר לרפואת ילדים.
קבלת הפנים של הילית במחסן המשחקים ובהמשך בחדר הסטארלייט ובחדר סימולציה של חיל האויר היה מרגש ומרשים ודברי התודה וההסברים מה עושים עשרות התמנונים לילדים בפגייה- עודדו את כולנו להמשיך בענין הסריגה ואף להעלות בדרג את גודל התמנונים לדוגמאות שהוצגו לנו.
את הסורגות המדהימות אשר מקדישות שעות רבות לסריגה עם צמר מיוחד,עם הכשרה לבצע צמות אנו מברכים מכל הלב ומאד מעריכים את עשייתן למען הילדים. את הביקור ליווה נשיא מועדון אלמוג חברי גדי יפה וגם לי כנציב הליונס בישראל שמכיר אתכם מטקס מענק קודם-
היה לי עונג להצטרף ולמצוא שמחה גדולה.
נמשיך כארגון הליונס בעשיית מצוות וחסד לטובת הקהילה ולטובת מרכז שניידר.
נחשוב על פעילות מיוחדת של הליונס בחיבור עם חבורת זמר-שתנעים לילדים באחד החגים הקרובים כפי שיתואם ביננו.
בתודה ושתמיד נהיה בצד הנותן:
אינג׳ רמי חנדלי
נציב הליונס בישראל.
0524389656 Pel"
 
Go to top