• heb
  • arab
  • eng
חברי ליונס יקרים,
חג החנוכה הוא גם חג האורים ומשמעותו העיקרית היא הפצת אור מהיחיד אל הרבים.
הפצת אור אינה מסתכמת בפעולה הפיסית אלא בעיקר ביכולת להעניק לאחרים מעצמך מתוך סולידריות וחמלה!
ולכן עלינו , כארגון, לחפש באופן מתמיד את המקום בו נוכל להאיר בחיוך, במעשה או במבט כדי שהאחר ידע שגם לנו איכפת.
 
כשהנר שלנו דולק,
הוא מפיץ אור להמונים,
אנחנו המעט,
ורבים אחרים נהנים.
 
כשהנר שלנו דולק,
הוא מאיר בקלות לכולם,
אנחנו גוף,
שיכול להאיר את העולם.

image.png

 
חג חנוכה שמח לכל משפחת הליונס!!!
 
 
דוד לניר
נציב המחוז
2021-2022
Go to top