• heb
  • arab
  • eng

                                                                                     26 באוגוסט 2021
                                                                                   י"ח באלול התשפ"א  

לחברי הליונס שלום רב,

בשבת, 18 באוגוסט 2021, נפגעה האיטי מרעידת אדמה חזקה שגרמה למותם של יותר מ-200 בני אדם ולפציעתם של מאות. כמו כן, נגרם נזק כבד למבנים ולרכוש, נזק שייקח שנים לתקן ולשקם.

ליונס האיטי פנו לקרן ה- LCIF בבקשה לסיוע חרום והארגון העביר באופן מיידי 100,000 דולר כסיוע ראשוני.

נשיא ה-LCIF השנה הינו ד"ר יונג יול צ'וי, שהיה הנשיא הבינלאומי בשנתיים האחרונות וביקר גם בארץ בשנת כהונתו.

על מנת שהארגון הבינלאומי יוכל להמשיך בסיוע הרחב לאוכלוסיה הנזקקת, פנה ד"ר צ'וי לחברי הליונס בעולם בבקשה לסייע בתרומות נוספות לנפגעי האסון בהאיטי, מעבר לתרומות הניתנות בשגרה.

להזכירכם, האסון הנוכחי הוא לא האסון הראשון הפוקד את האיטי וקדם לו ב-2010 אסון דומה. גם אז נחלץ ליונס ישראל לעזרה, כפי שנחלצו לעזרה חברי ליונס מכל העולם, ותרם סכום כסף משמעותי שנועד לבניית בתים לניצולי האסון.

ליונס ישראל קיבל ומקבל לאורך שנים סיוע כספי מה-LCIF, הן לצרכי סיוע ברכישת ציוד וביצוע פרויקטים והן כסיוע בעת חירום. להווה ידוע כי בשלש שנים האחרונות קיבל ליונס ישראל מענקים בסכום של למעלה מחצי מילון דולר.

לאור זאת, אנחנו פונים אליכם חברי ליונס ישראל, בבקשה להעלות תרומה מיוחדת ולהיענות לבקשה.

ייתן כל מועדון כפי יכולותיו ורוחב ליבו ואת הסכומים שייאספו נעביר במרוכז ל-LCIF באמצעות גזבר הנציבות.

אנחנו רואים בשותפות שלנו במחווה זו חשיבות מרובה והוכחה על היותנו חלק מהפעילות הבינלאומית המבורכת של ארגוננו.

מאחלים לכולנו שנה טובה ופעילות התנדבותית מבורכת.

בברכה,

דוד לניר,                     רמי אפרתי                                 ורדה גוטמן

נציב המחוז                 יו"ר ועדת קשרים בינלאומיים       מתאמת LCIF

Go to top