• heb
  • arab
  • eng
חברי ארגון יקרים,
אנו בפתחו של יום העצמאות ה 73- למדינת ישראל. ו 61- שנה לקיומו של ארגון מועדוני
ליונס ישראל.
אני מכהנת כנציבה ה 60- במספר והשישית למניין הנציבות.
עברנו רבות ב 60- שנות הארגון, מלחמות, משברים שמחות וימים טובים.
התנדבויות לקהילה, אירועים חברתיים, ארגון הליונס על מועדוניו הפך למרכז התנדבות
לטובת הציבור ברחבי הארץ.
היום בעומדי בראש הארגון מרגישה אני זכות גדולה שנפלה בחלקי ואני גאה להיות
ליוניסטית.
הארגון שלנו מונה כיום 703 חברים ב 26- מועדונים ברחבי הארץ. נכון שהיינו רבים יותר
אך נשארנו ומקווה שנצמח שוב כארגון הטוב ביותר כחלק מקהילה עולמית. כל אחד
מאתנו הינו נתבך של הצלחות ומעשים למען ההתנדבות והעזרה לקהילה.
כולנו תורמים ממשאבינו ,זמננו ומיכולותינו ע"מ לקדם את הארגון.
הן הנציבות והן חברי המועדונים פועלים במשותף לראיה חדשנית קדימה ולפיתוח
רעיונות חדשים ולשינוי. התפיסה של " לצאת מהקופסא" הינה מטרה להטמעת
החדשנות בקרב הארגון ובכך גם לגייס חברים חדשים.
הפעילות בארגון מהווה חלק פעיל ומהותי הממלאת את חיי החברים ובכך מהווים הם
דוגמא לדורות הבאים.
השנה הייתה שנה קשה במיוחד עקב התפשטות נגיף הקורונה אולם גם ברכה בצידה,
למדנו להיות מומחים בשטח הדיגיטאלי העברנו ישבות, אירועים באמצעות מערכת
ה"זום" , כמעט כל אירועי השנה התקיימו החל מסמינר המנהיגות דרך פוסטר השלום,
ישיבות קבינט, ערבי נציב , חלוקת מלגות, ובצדם גם מענקים לרכישת ציוד רפואי לבתי
החולים. מפגשי זום עם מועדונים תאומים וכן אירוח נציגי מועדוני האמירויות דובאי
ובחריין, ובנוסף קיימנו בחירות וועידה שנתית.
ערב יום העצמאות, אני מאחלת לכם חברים יקרים שנוכל לחזור לאט ובזהירות לחיים
רגילים, לפעילות שאנו אוהבים, להגדלת מועדונים, ואהבת האדם.
תודה לכם חברי ליונס ישראל אל שאתם מקור לגאווה ואשר הנכם באשר אתם.
שלכם בהוקרה
ורדה גוטמן
נציבת ליונס ישראל
לשנים 2020-2021
Go to top