• heb
  • arab
  • eng

07.01.2021

סיכום ישיבת הכרות – ליון אוגוסטו די פיטרו איחוד האמירויות לאור הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות,

התקיימה בתאריך 2021/01/06 ישיבת הכרות באמצעות ה"זום" בה השתתפו נציג האמירויות ליון אוגוסטו די פיטרו הממונה על ידי LCI כמתאם למזרח התיכון והאחראי על מועדוני ליונס באיחוד האמירויות ובבחריין, ונציגי ליונס ישראל: ורדה גוטמן , נצל "ש רמי אפרתי, וליון אילנה טמפלהוף יו"ר יחסים בינלאומיים. ההכרות הייתה נעימה וגלשה לשיחת היכרות בין הנוכחים תוך העברת מידע על הנעשה בכל מחוז. )שני המחוזות אינם מחוזות תקניים.( השיחה הייתה כבסיס לכינון שיתוף פעולה במידת האפשר. ליון אוגוסטו מונה ע"י ה- LCI כמתאם לאזור המזרח התיכון. מחוז האמירויות הינו ענף של שיקגו ארה"ב. באיחוד האמירויות קיימים 6 מועדוני ליונס ומועדון אחד של לאו. בבחריין יש 4 מועדונים. מידי שנה המועדונים גדלים במספר חברים. המועדונים הינם מעורבים לנשים וגברים ורובם אינם זוגות. כעת מספרם הינו 220 . מועדון ליונס הראשון נוסד בשנת 2016. בראש ליונס של איחוד האמירויות עומדת ועדת היגוי, שקובעת מהם הפרויקטים אותם יבצעו חברי ליונס במועדונים. הם מתרכזים בפרויקטים הומניטריים, כאשר חלקם מבוצעים עם ארגון הבריאות העולמי. הפרויקטים ברובם עוסקים בנושא הסוכרת. אנחנו הצגנו את הנעשה בליונס ישראל, מספר מועדונים, מספר חברים ופרויקטים שנעשים על ידנו. בתום הפגישה, הוזמן אוגוסטו לקחת חלק בוועידה השנתית של ליונס ישראל והוא נענה ברצון. בנוסף הוזמן אוגוסטו להשתתף בישיבת הקבינט הבאה שתתקיים ב- 2021/02/01 בה נוכל שני הצדדים להציג ולהראות את הנעשה בכל מחוז וכן ולקיים דיון בנושאים שונים. בברכה, ורדה גוטמן נציבת ליונס ישראל.

Go to top