• heb
  • arab
  • eng

ב-7 בינואר נמסר לבית החולים בני ציון בחיפה מכשיר למדידת לחץ תוך עיני בפגים ובתינוקות.  בכך הושלם בהצלחה פרויקט נתינה נוסף בימי מגיפת הקורונה.  בגלל המגיפה לא נערך טקס בבית החולים.  המכשיר נמסר על ידי  הנציבה ורדה גוטמן, מזכירת הנציבות רותי משבץ וגזבר הנציבות איציק כהן, בפתח בית החולים.  במעמד הצנוע נכחו מנכ"ל בית החולים ומנהלת מחלקת עיניים ילדים.  דוברת בית החולים הבטיחה לדאוג לפרסם את האירוע בליווי תמונות בעיתון המקומי ובביטאון בית החולים.  
btz_1.jpg - 44.09 kB
btz_2.jpg - 33.53 kBbtz_3.jpg - 36.67 kB

 

Go to top