• heb
  • arab
  • eng

logo meir

אל לנשיאי מועדוני הליונס בישראל, בעלי ה תפקידים, יושבי ראש ועדות נציבויות וחברי הקבינט
שלום רב לכולכם,

ימים לא קלים חווים אנו בעקבות מגפת הקורונה שהתפשטה על כל העולם. נכפה עלינו סגר, מלאכתנו והתנדבותנו הושבתו ואנו איש איש בביתו, מגינים ע ל ע צמנו ונשמרים מפני הקורונה. אני, נצל"ש אמנון אלתר, ממלא השנה לבקשתו של הנציב עו"ד ליון מאיר ברנע, כיו"ר ועדת ה-GMT הועדה להקמת מועדונים ולשימור המועדונים בשנת הנציבות הנוכחית, פונה אליכם יחד עם הנציב עו"ד ליון מאיר ברנע בתקווה שאתם ומשפחותיכם בריאים. כולנו מצווים לשמור על עצמנו אבל יכולים לעשות ולו במעט למען הקהילה גם ביושבנו בבתים. ישנם מועדונים רבים שעושים זאת, מי בטלפונים לקשישים, מי בהרמת תרומה כספית או שווה ערך כסף, ובמישור החברתי מדברים עם חברי המועדון מי בטלפון, מי בווטסאפ, מי בוידאו ויש אפילו כאלה שמקיימים ישיבות ומפגשים חברתיים בזום. אשמח לקבל דיווחים מכם על הקורה במועדונכם והדרך לשמירת הקשר עם כל חברי המועדון. אם ישנן בעיות לחברים בהן הנציבות יכולה ככל שניתן לסייע או בכל בעיה שתתעורר ותרצו לשתף, להתייעץ ולנסות למצוא יחד פתרונות. אנו פונים ומבקשים מיושבי ראש הנפות, לעמוד על המשמר, להמשיך להיות בקשר מתמיד עם המועדונים ולידע אותנו בנעשה ובמתרחש. עדיף אלי כדי שארכז את כל הפניות והדיווחים. בתקווה לימים טובים שיגיעו במהרה ונחזור לתפקד כהרגלינו.

בברכת סגר פסח נעים ככל שאפשר.

שמרו על עצמכם
נצל"ש אמנון אלתר עו"ד מאיר ברנע

Go to top