• heb
  • arab
  • eng

לחברי הארגון שלום

שמח להביא לידיעתכם על סיום מוצלח של פרויקט הומני שנהנה ממענק של הקרן הבינלאומית LCIF

היוזמה לפרויקט הינה של ליון דוב עפרון וחברי מועדון מודיעין.

מענק על סך של  10,000 דולאר מטעם הקרן LCIF הועבר לידי מועצת חבל מודיעין לטובת תושבי הישוב מבוא מודיעים שכל בתיו עלו באש בשריפה שהיתה בחודש מאי 2019 ותושביו םונו מבתיהם.

התרומה הוענקה בטקס שהתקיים בשבוע שעבר בהשתתפות ראש המועצה וגם המנכ"ל וגזבר המועצה 

בטקס השתתפו   נציגי היישוב מבוא מודיעים - שעבורם גוייס המענק בהתאם להחלטת הקבינט ועל פי כללי הקרן LCIF .

נציגי היישוב מבוא מודיעים שנפגע הודו לליונס ישראל והודו למועדון ליונס מודיעין על הסיוע המשמעותי שאיפשר להם לרכוש ציוד בסיסי ראשוני.  

כפי שאמר נציג הישוב  " כאשר ראיתי את הבית נשרף לא בכיתי. אבל כאשר ראיתי את האנשים שהגיעו לעזור ואת התרומה של הליונס- אז בכיתי !"

בתמונה המצורפת נציבת המחוז היוצאת ד"ר שושנה ניסים מעבירה את ההמחאה\תרומה .

אני מבקש לעודד את כל המועדונים לתרום לקרן LCIF וליזום פרויקטים שיכולים להנות ממענקי הקרן

בברכה

נציב מאיר ברנע

mevo modiin

Go to top