• heb
  • arab
  • eng

טקס איש השנה ואנשי המופת
והענקת מלגות 
levariishana

גילה פררו אשת השנה

 perero1

אנשי המופת האחים משה ואהרון משולם הבעלים של קייטרינג "פיקניק משולם" התורמים אוכל לחיילים בודדים ולשורדי שואה

levari1 

הענקת מלגות לתלמידים ולחיילים

levari2

חבורת הזמר "ארבע עונות" הנעימה את הערב בשירה ובתנועה
4seasons

Go to top