• heb
  • arab
  • eng

ביום ראשון ה-5 במאי התקיים בבית IBM מפגש הדרכה שלישי ואחרון בנושא מנהיגות בקרב מתנדבים.  המפגשים נערכו בהנחיתו של מר נחום כ"ץ.
חברי ועדת המנהיגות ארגנו מפגש אחרון זה שהיה מוצלח ביותר.  החברים שהשתתפו נהנו ולמדו היבטים חדשים שישמשו אותם בעת פעילותם במועדונים.
leader1

leader2

Go to top