• heb
  • arab
  • eng

שתי חברות ממועדון קריית אונו השתתפו בסדנת השתלמות עיונית בנושא הפעלת החולה הדמנטי בביתו לשימור יכולותיו ולשיפור איכות חייו וחיי משפחתו.  הסדנה התקיימה במסגרת המחלקה לקשיש של עיריית קריית אונו בשיתוף פעולה עם עמותת עמדא.  המתנדבות השתתפו בסדנה פרונטלית שהוגשה על ידי עובדות סוציאליות של עמותת עמדא ושל עריית קריית אונו ולאחר מכן יישמו את  אשר למדו אצל שלושה מטופלים בסבב של 12 פגישות כל אחד.  הפרויקט יופעל בהמשך על ידי עיריית קריית אונו.

alzheimer

 

Go to top