• heb
  • arab
  • eng

השנה פורום אירופה מתקיים בסקופיה, מקדוניה מה-25 באוקטובר עד ה-27 באוקטובר 2018.

ליונס ישראל שלחה משלחת מכובדת של יותר מ-20 חברים.  לפני תחילת הפורום החברים טיילו במקדוניה. 

scopia 2018

דורית ניצני, יו"ר ועדת נוער יוצא, בארוחת ערב יחד עם נציגי יוון שוויץ ואנגליה.  השתתפותה בפורום של דורית מאוד חשובה כי שם נחתמים החוזים עם המדינות שבני הנוער שלנו יבקרו בהן במסגרת מחנות הקיץ.  הצלחתה במשימה זאת היא הצלחתנו.

forum 2018 1

Go to top