• heb
  • arab
  • eng

מועדון שלום מסייע בבית החם בכפר סירקין:

בכפר סירקין קיים בית המתוכנן להוות מקום מפגש ופעילות לנוער ממשפחות מצוקה ויש השוקלים להפעיל במקום גם פעילות לגיל השלישי.

מועדון שלום נרתם לסייע לפעילות במקום ובמהלך חודש יולי הופעלה במקום במשך שבועיים קייטנה לנוער במצוקה מפתח תקווה וכפר סירקין.

בין השאר תרם המועדון למקום ציוד קבוע: כיסאות לישיבה ושלחנות חניון לחצר, בצד ציוד שנרכש לצורך קיום הקייטנה.

יו"ר וועדת הרווחה של המועדון, ליון יורם קליין, שהה במקום במשך כל ימי הקייטנה.

בימים אלה יושב צוות משותף של יוזמי הקמת המועדון, עיריית פתח תקווה, ועד כפר סירקין ומועדון שלום לחשיבה משותפת על המתכונת שבה יפעל המועדון וקהל היעד שלו.

לאחר קבלת החלטה בנושא, הוא יובא לדיון במועדון שלום ותתקבל החלטה על צורת המעורבות שלנו בפרויקט.

Go to top