• heb
  • arab
  • eng

                                                                       4 ביולי 2018
                                                                         כ"א בתמוז התשע"ח

אגרת תודה אישית

לכל חברי לקבינט, לכל יו"ר הוועדות הנציבותיות,
לכל הנשיאים, לכל בעלי התפקידים במועדונים ולכל חברי הליונס בישראל שלום,

הגיעה שעתי לפרוש מתפקידי כנציבת ליונס ישראל לשנת - 2017-2018, שהייתה גם שנת ה-100 של הליונס בעולם.

ברצוני להודות לכם באופן אישי על שנה נהדרת, שנה "צפופה" של פעילויות והישגים.

בעזרתכם השגנו השנה דברים שלא הושגו בליונס ישראל מזה שנים רבות.

רוצה להודות לכל אחת ואחד באופן אישי על הצלחת המפגשים של בעלי התפקידים במועדונים, שנערכו השנה בינואר וביוני כשראשות הנפה מנצחות על

האירועים בהצלחה יתרה.

רציתי מאוד שנה חברתית שבה יכירו המועדונים האחד את השני והצלחנו בכך בגדול.

רוצה להאמין שמגמה זו תישמר ותימשך.

במיוחד ברצוני להודות לחברי לקבינט על שתוף הפעולה שהיה בינינו ועל השקיפות בעבודה.

תודה מקרב לב

מרים קרופקין

הנציבה היוצאת 2017-2018

          

Go to top