pesah

מרים קרופקין, הנציבה, מאחלת לכל חברי הליונס חג אביב שמח 
בבריאות מצוינת ובמצב רוח טוב,
המשך התנדבות פוריה מתוך שימחה והתחדשות

Go to top