• heb
  • arab
  • eng

pesah

מרים קרופקין, הנציבה, מאחלת לכל חברי הליונס חג אביב שמח 
בבריאות מצוינת ובמצב רוח טוב,
המשך התנדבות פוריה מתוך שימחה והתחדשות

Go to top