• heb
  • arab
  • eng

                                                                                                                                                דו"ח תמציתי על פעילות יום הניקיון 2017

יום הניקיון הבינלאומי התקיים השנה ב 24.10.17 . בשיתוף עם קק"ל  המובילה את היום הזה ובסיועה הלוגיסטי.
מהדיווחים שקבלתי מהמועדונים בווטסאפ ובמייל, עולה תמונה של השתתפות יפה ומגוונת של פעילות ביום זה:
השתתפו: 19 מועדונים
יקיימו במועד אחר : 2 מועדונים
לא השתתפו: 6 מועדונים
אתרי ניקיון: פארקים [כולל הפארק הלאומי ברמת גן}, גנים ציבוריים, אתרי זכרון, חצרות בתי ספר ומועדוני גמלאים.

אוכלוסייה משתתפת: חברי מועדוני הליונס, תלמידי בתי ספר, מועדוני נוער עם צרכים מיוחדים, אוכלוסיית דיירים של שני בתי אבות. 
מספר מועדונים דווחו על יום הניקיון כטריגר לפעילות המשך במהלך השנה.
סך הכל משתתפים: מעל 1400 בני נוער ומבוגרים.
ברשויות רבות התקיימה הפעילות בתיאום, ובשיתוף הרשות המקומית ובחלק מהמקומות אף נטלו חלק נציגי הרשות ביניהם חברי מועצת עיר, ומנהלי יחידות עירוניות. 
לסיכום: הופעה יפה ומכובדת של הארגון, תרומה המהווה תרומה למאבק בזיהום המרחב הציבורי, ומהווה חשיפה לארגון שלנו ולפעילותו למען איכות החיים והסביבה.


תודה לכל העושים במלאכה, בתקווה להמשך עשייה פוריה בנושא הקיימות בהמשך השנה.

איציק עפרון
יו"ר וועדת הקיימות      

 

 

Go to top