• heb
  • arab
  • eng

ועידת יאלטה התכנסה לראשונה בשנת 2004. 30 מנהיגים מארצות אירופה התכנסו תחת שרביטו של Victor Pinchuk כדי לדון בתוכניות צירופה של אוקראינה לאיחוד אירופה (EU).  בעקבות הסמינר הוקמה קרן פילנתרופית (Yalta European Strategy - YES) שמטרתה הייתה ליצור תשתית דיפלומטית של תמיכה באוקראינה.  ברבות השנים הועידה הפכה להיות פלתפורמה להעלאת דעות ורעיונות חדשים אשר להתפתחויות חדשות ושיתוף פעולה בין מדינות באירופה בכלל ובאוקראינה בפרט.  הכנס הפך להיות מסורת. 
רמי אפרתי הוזמן לכנס של השנה בו התכנסו 350 מנהיגים ואנשים "חושבים" מ-34 מדינות, בין ה-14 ל-16 בספטמבר במסגרת YES, כאשר הנושא המרכזי היה: 

“Is This a New World? And What Does It Mean for Ukraine?”

 

rami ef17

yalta confe

Go to top