• heb
  • arab
  • eng

 

מועדון הוד השרון האב מעדכן את חבריו עם כל הקורה במועדון ע"י הוצאתו לאור של מידעון רשת מושקע ומעניין.
גליונות המידעון נערכים על ידי גבי וריקי פרידיגר ומועלים לאתר האינטרנט של המועדון.
כל יתר חברי הליונס שמבקשים להכיר את המועדון, ללמוד, להתעניין, לדעת ואף להעתיק את הרעיון מוזמנים ללחוץ על הלינק ולעיין בגליונות שיצאו לאור עד כה.

 

  

Go to top