• heb
  • arab
  • eng

הנדון: סיכום הוועידה ה-57

חברים יקרים,

הוועידה ה-57 התקיימה באולמי "השרון" בכפר-סבא, ונכחו בה כ-180 איש, אורחים וחברי ליונס.

הגיעו לוועידה נציגים מהמועדונים הבאים: אשדוד, באר שבע-אחווה בנגב, גבעתיים האב, גבעתיים גור אריה, הוד השרון- האב, הוד השרון - לב ארי, חולון, ירושלים, כפר-סבא, מודיעין, נס ציונה, נצרת, נצרת-מריסוול, ערד, פתח-תקווה - אבוקה, פתח-תקווה שלום, קרית אונו, ראש העין, רמת-גן, רעננה דרור, רעננה פנינת השרון.

לא הגיעו לוועידה נציגים מהמועדונים הבאים: הרצליה, השרון לטינוס, מבשרת ציון, פתח תקווה האב, פתח-תקווה לביא, פתח תקווה קרן אור, ראשון-לציון.

נצל"שים שהשתתפו בוועידה: פנינה אפרתי, אמנון אלתר, מוטי נגור, אוסאמה עלימי, טוביה גולדשטיין, עזרא שמיר, גרי רוט, מרסל פרידמן, רמי ארד, אלי בן-יעקב, רמי אפרתי, מאיר פורת, ירון גולדמן, כרמלה בר-נוי, והגב' יונה שלגי.

בוועידה השתתפו משלחות אורחים מחו"ל: גרמניה (3 חברים), פולין (4 חברים) ורומניה              (18 חברים).

-        נציב המחוז שמוליק סף, ונציבת ליונס רומניה דניאלה הולצהיימר - חתמו על ברית תאומים.

בבחירות שהתקיימו השתתפו 105 צירים, והנבחרים קיבלו את מספר הקולות הבא:

נציבת המחוז: מרים קרופקין- 105 קולות

משנה ראשון: שושנה ניסים – 104 קולות

משנה שני: משה ראוך – 99 קולות

משנה שלישי: מאיר ברנע – 103 קולות

יו"ר ועדת הביקורת: מוטי נגור – 100 קולות.

ההחלטות שהתקבלו בוועידה:

-         הוועידה מברכת את הקבינט על הקמת ועדה לאיתור מקורות הכנסה נוספים לליונס ישראל וממליצה          שמינוי היו"ר יהיה ל-3 שנים. לאחר מכן יקבע היו"ר את הרכב הוועדה. (הוגש ע"י עו"ד יצחק ברקוביץ.

-         בשנת הנציבות הקרובה תוקם ועדת אד-הוק לקביעת נהלים ברורים לשימוש בכספי הרזרבה של ליונס        ישראל. המלצות הוועדה יועברו לאישור הועידה השנתית. (הוגש ע"י נצל"ש רמי אפרתי).

שמענו שתי הרצאות:

- הרצאתו של עו"ד יורם סגי-זקס- יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות: "התנדבות בעולם ובארץ".

- נצל"ש עזרא שמיר:  "פני הליונס לאן?" – ההרצאה לוותה במצגת ממצה ומעניינת שנשלחה לכל הנשיאים.

המפגשים הבאים של ליונס ישראל:      

תחרות המוסיקה – הכלי: חצוצרה. האירוע מתקיים בראש העין ביום שני – 27 במרס 2017.       

ישיבת הנציבות – כדי שנוכל לקיים דיון בשאלות ליוניסטיות שמלוות אותנו בתקופה האחרונה, ישיבת הנציבות הבאה שתתקיים ביום חמישי, 18 במאי 2017, תוקדש בעיקרה לדיון פתוח על הנושאים המטרידים את חברי הלינס בישראל. כל מי שמעוניין להעלות נושא לדיון בישיבת הנציבות מתבקש לפנות בכתב למשה ראוך. הזמנה עם ציון האימל של משה ראוך, תשלח לכל החברים.          

                                                                                               ב ב ר כ ה ,

  כרמלה בר-נוי
  יו"ר ועדת הוועידה

העתק:      עו"ד שמואל סף, נציב המחוז

               מרים קרופקין, משנה ראשון   
             נצל"ש אוסאמה עלימי, יו"ר ועדת הבחירות
             נצל"ש פנינה אפרתי, יו"ר ועדת החלטות                                               

                    

Go to top